Чим атом відрізняється від молекули

Про те, що всі речовини складаються з частинок, знали ще стародавні греки. Близько 420 р. До н.е. е. філософ Демокріт висунув припущення, що матерія складається з крихітних, неподільних частинок, які назвали атомами. Всі речовини складаються з атомів і молекул. І атом, і молекулу сНовомосковсклі з самого початку не ділимими, і тільки згодом було доведено, що це не так. Чим атом відрізняється від молекули.

Що таке атом і молекула

Атоми - це дрібні частки, з яких складається речовина.
Молекули - це також елементарні частинки, з яких складається будь-яка речовина.

Порівняння атома і молекули

У чому ж різниця між атомом і молекулою?
Атом є елементарною частинкою речовини. Він має свою масу і розмір і відповідає за властивості цієї речовини, як хімічного елемента. Атом складається з ядра і електронів, які рухаються по своїх орбітах навколо ядра. Саме будовою атома обумовлюються хімічні властивості речовини. Атоми не зустрічаються в вільному стані. Вони зв'язуються один з одним і утворюють молекули, завдяки електричні розряди частинок, з яких вони складаються.
Молекула - це те, з чого складається речовина. До складу молекул можуть входити два і більше атомів, які між собою пов'язані міжатомними зв'язками. Більш точно можна сказати так, що молекула складається з атомних ядер і внутрішніх електронів, які рухаються по своїх орбітах, а також зовнішніх валентних електронів. У різних молекулах знаходиться різна кількість атомів певного виду і різної кількості. Молекула має складну архітектурну споруду, де у кожного атома своє місце і свої цілком певні сусіди. Властивості молекули визначається тим, скільки в ній атомів. На ці властивості впливає порядок і конфігурація з'єднання атомів. Атомна споруда, яка утворює молекулу, може бути жорсткою, але не у всіх випадках. Кожен атом знаходиться в безперервному русі, він коливається біля свого положення рівноваги. При цьому вільна молекула в процесі її теплового руху має різні конфігурації. Молекула електрично є нейтральною частинкою. Вона є найменшою часткою речовини, яка володіє його хімічними властивостями. У разі одноатомних молекул таких, як інертні гази, властивості молекули і атома збігаються. Атоми в молекулі об'єднані хімічними зв'язками. Такий зв'язок може створюватися однією або декількома парами електронів, якими спільно володіють два атома. Молекула може існувати самостійно.

Атоми утворюють молекулу. До складу атома входять ядро ​​і електрони, які рухаються по своїх орбітах навколо ядра.
Молекули складаються з атомів.
Атом має електричний заряд, а молекула нейтральна.
Тільки молекула може існувати самостійно.

Можливо вам це буде цікаво!

 • ЯК ШВИДКО ВИВЧИТИ МОВУ
 • Чим відрізняється філософія від психології
 • Чим відрізняється пожежник від пожежного
 • Чим відрізняється агроекосистеми від поняття екосистеми
 • Чим відрізняється випаровування від кипіння
 • Чим відрізняється атом від іона
 • Чим відрізняється популяція від виду
 • Чим відрізняється шкала Цельсія від шкали Фаренгейта
 • Чим розчин відрізняється від суміші
 • Чим відрізняються рідини від газів
 • Як пишеться правильно: поїдете або поїсте
 • Як пишеться правильно: Прикмета або прийміть
 • Чим відрізняється цифра від числа
 • Чим відрізняється людина від тварини

Схожі статті