Циліндрична поверхня - студопедія

обертання утворюється при обертанні пря-мій лінії (утворює) навколо нерухомої осі, паралельної утворює (рис. 266, а і б)

Якщо частина циліндричної поверхні від-січ двома перпендикулярними до осі обертання площинами (рис. 266, в), то відтята частина циліндричної поверхні буде бічний

Циліндрична поверхня - студопедія

Циліндрична поверхня - студопедія

поверхнею циліндра, а кола, розташовані в січних площинах, - верх-ним і нижнім підставами циліндра. Отримане таким чином геометрічес-кое тіло називається повним прямим до рутовий циліндром. Висота пря-мого кругового циліндра дорівнює від-різку осі, укладеним між підставами.

Освіта прямого кругового циліндра можна уявити як обертання прямоуголь-ника навколо однієї його сторони, яка є одночасно віссю обертання, а парал-лельно їй сторона є утворює. Дві інші сторони прямокутника при обертанні утворять площини основ циліндра (рис. 266, г).

Ортогональні проекції повного прямого кругового циліндра

Горизонтальна проекція повного прямого кругового циліндра буде кругом (рис. 267, а), оскільки підстави циліндра при проектується-вання співпадуть. При цьому верхнє підставу буде видимим, а нижня - невидимим. Боко-вая циліндрична поверхня перпендіку-лярного до підстав, і тому вона спроецируется в коло, всі крапки якої співпадуть з нарисових лініями проекцій підстав. Отже, на горизонтальній проекції в одну і ту ж коло спроектувати нариси двох підстав циліндра і його бічна поверхня.

На фронтальну площину проекцій циліндр спроецируется в прямокутник, верхня сто-рона якого є фронтальною проекцією

верхнього підстави, а нижня сторона (лежачи-щая на осі Ох) - проекцією нижньої основи. Дві інші сторони цього прямоуголь-ника є фронтальні проек-ції двох крайніх утворюють циліндричної поверхні, що проходять через точки 1 ', 2'.

Профільна проекція циліндра представ-ляет собою такий же прямокутник, що і фронтальна, але проекції крайніх утворюють-щих проходять через точки 3 "і 4".

Утворюють циліндра, які на фронталь-ної проекції зобразити крайніми, на про-фильной проекції, изобразятся збігаються з віссю обертання і один з одним. При цьому утворює, що проходить через точку 2, буде невидимою, а утворює, що проходить через точку 1 - видимою.

Утворюють циліндра, які на профіль-ної проекції зобразити крайніми, на фрон-ментальною проекції изобразятся збігаються з віссю обертання і один з одним. При цьому утворює, що проходить через точку убуде невидимою, а утворює, що проходить через точку 3, - видимою.

На фронтальній проекції видимої буде та частина циліндра, яка на горизонтальній проекції розташовується вниз від центровий лінії 12.

На профільної проекції видимої буде та частина циліндра, яка на горизонтальній проекції розташовується зліва від центровий лінії 3 4.

Крайні утворюють, що проходять через точки 1. 2, 3, 4, на горизонтальній проекції изобразятся точками і будуть лежати в Перес-ченіі центрових ліній і окружності.

Розгортка поверхні циліндра

Розгортка поверхні циліндра представ-ляет собою розгорнуту бічну поверхню циліндра і його підстав, суміщених в одній площині (рис. 267, в).

Для її побудови проводять пряму лінію, на якій відкладають відрізок, рівний довжині кола основи (2πR). З кінців відрізка проводять перпендикулярні відрізки, рівні висоті циліндра, і отримані точки з'єднайте-ють. До бічної поверхні циліндра прістраі-ють дві підстави, як показано на рис. 267, в Розгортку бічній поверхні циліндр можна виконати наближено, розділивши окружність підстави на 12 рівних частин і відклавши на прямий 12 хорд. Далі построе-ня ведуть як описано вище.

Схожі статті

  • циліндрична поверхня

    Циліндрична поверхня. Циліндричної поверхнею називається поверхня, утворена рухом прямої (АВ (фіг. 291)), що переміщається в просторі паралельно даній прямій і

  • Фізичний і математичний маятники - студопедія

    Фізичний і математичний маятники Фізичним маятником називається тверде тіло, яке може гойдатися навколо нерухомої горизонтальної осі. Точка перетину її А вертикальною площиною,

  • Розрахунок КПО, нормування КПО - студопедія

    Розрахунок КПО, нормування КПО Основним критерієм оцінки змінного природного освітлення служить величина, яка називається коефіцієнтом природної освітленості (КПО, е), який показує яку