Екологічне законодавство України - студопедія

Глава 16. Організаційні, ПРАВОВІ ТА ЕКОНОМІЧНІ МЕТОДИ РІШЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ

Екологічне право сукупність еколого-правових норм (правил поведінки), що регулюють суспільні (екологи-етичні) відносини у сфері взаємодії суспільства і при-пологи з метою охорони навколишнього природного середовища, предуп-нов шкідливих екологічних наслідків, оздоровлення і поліпшення якості навколишнього природного сере-ди. Дотримання правил (норм), в тому числі екологічних, забезпечується державою в примусовому порядку.

Джерелами екологічного права, що утворюють екологи-чеський законодавство Укаїни, є такі правові документи: 1) Конституція РФ; 2) зако-ни та інші нормативні акти України та суб'єктів України в області природокористування і охорони навколишнього середовища; 3) укази і розпорядження Президента України та постанови Правитель-ства РФ; 4) нормативні акти міністерств і відомств; 5) нормативні рішення органів місцевого самоврядування.

2. Закони та інші нормативні акти України та суб'єктів України в області природокористування і охорони навколишнього природного середовища.

Справжній закон охоплює всі аспекти природокористування-вання і охорони навколишнього середовища, і норми інших законів в області охорони навколишнього середовища не повинні суперечать-чить Конституції України і Федеральним законом «Про охорону навколишнього середовища».

4. Нормативні акти природоохоронних міністерств і відомств видаються з питань раціонального викорис-ня і охорони навколишнього природного середовища у вигляді постанов-лений, інструкцій, наказів і т.д. Вони є обов'язковими-ними для інших центральних органів виконавчої влади, фізичних та юри-дических осіб.

5. Нормативні рішення органів місцевого самоврядування (мерій, сільських і селищних органів) доповнюють і конк-ретізіруют діючі нормативно-правові акти у обла-сті охорони навколишнього природного середовища.

Схожі статті