Наказ (розпорядження), порядок його віддачі і виконання

Наказ (розпорядження), порядок його віддачі і виконання

39. Наказ - розпорядження командира (начальника), звернене до підлеглих і вимагає обов'язкового виконання певних дій, дотримання тих або інших правил або встановлює будь-якої порядок, положення.

Наказ може бути відданий в письмовому вигляді, усно або з технічних засобів зв'язку одному або групі військовослужбовців. Наказ, відданий в письмовому вигляді, є основним розпорядчим службовим документом (нормативним актом) військового управління, що видаються на правах єдиноначальності командиром військової частини. Усні накази мають право віддавати підлеглим все командири (начальники).

Обговорення (критика) наказу неприпустимо, а невиконання наказу командира (начальника), відданого в установленому порядку, є злочином проти військової служби.

40. Розпорядження - форма доведення командиром (начальником) завдань до підлеглих з окремих питань. Наказ віддається в письмовому вигляді або усно. Наказ, віддане в письмовому вигляді, є розпорядчим службовим документом, що видається начальником штабу (заступником командира військової частини) від імені командира військової частини, помічником начальника гарнізону з організації гарнізонної служби (військовим комендантом гарнізону) від імені начальника гарнізону.

41. Наказ (розпорядження) повинен відповідати федеральним законам, іншим центральним і наказам вищестоящих командирів (начальників). Віддаючи наказ (розпорядження), командир (начальник) не повинен допускати зловживання посадовими повноваженнями або їх перевищення.

Командирам (начальникам) забороняється віддавати накази (накази), що не мають відношення до виконання обов'язків військової служби або спрямовані на порушення законодавства Укаїни. Командири (начальники), які віддали такі накази (накази), залучаються до відповідальності відповідно до законодавства Укаїни.

Наказ формулюється ясно, коротко і чітко без вживання формулювань, що допускають різні тлумачення.

42. Командир (начальник) перед віддачею наказу зобов'язаний всебічно оцінити обстановку і передбачити заходи щодо забезпечення його виконання.

Накази віддаються в порядку підлеглості. При крайньої необхідності старший начальник може віддати наказ підлеглому, минаючи його безпосереднього начальника. В такому випадку він повідомляє про це безпосередньому начальнику підлеглого або підлеглий сам доповідає про отримання наказу своєму безпосередньому начальнику.

43. Наказ командира (начальника) повинен бути виконаний беззаперечно, точно і в строк. Військовослужбовець, отримавши наказ, відповідає: "Є" - і потім виконує його.

При необхідності переконатися в правильному розумінні відданого їм наказу командир (начальник) може зажадати його повторення, а військовослужбовець, який отримав наказ, - звернутися до командира (начальника) з проханням повторити його.

Виконавши наказ, військовослужбовець, незгідний з наказом, може його оскаржити.

Про виконання отриманого наказу військовослужбовець зобов'язаний доповісти начальнику, який віддав наказ, і своєму безпосередньому начальнику.

Підлеглий, який не виконав наказ командира (начальника), відданий в установленому порядку, притягується до кримінальної відповідальності з підстав, передбачених законодавством Укаїни.

44. Командир (начальник) несе відповідальність за відданий наказ (розпорядження) та його наслідки, за відповідність змісту наказу (накази) вимогам статті 41 цього Статуту та за невжиття заходів щодо забезпечення його виконання.

Скасувати наказ (розпорядження) має право тільки командир (начальник), його віддав, або вищестоящий прямий начальник.

45. Якщо військовослужбовець, який виконує наказ, отримає від старшого командира (начальника) новий наказ, який завадить виконати перший, він доповідає про це начальнику, який віддав новий наказ, і в разі підтвердження нового наказу виконує його.

Начальник, який віддав новий наказ, повідомляє про це начальнику, який віддав перший наказ.

Військовослужбовець з метою успішного виконання поставленого йому завдання зобов'язаний виявляти розумну ініціативу.

Відкрити повний текст документа