Організація акушерсько-гінекологічної допомоги в рф

· Акушерсько-гінекологічна допомога - лікувально-профілактична допомога, що надається жінкам при вагітності, пологах, гінекологічних захворюваннях, в питаннях планування сім'ї, а також при профілактичному спостереженні.

· Основними установами, що надають А.-г. п. є пологовий будинок, об'єднаний з жіночою консультацією, пологове та гінекологічне відділення багатопрофільної лікарні, гінекологічні лікарні, акушерсько-гінекологічні клініки медичних вузів, науково-дослідні інститути акушерсько-гінекологічного профілю, жіночі консультації або гінекологічні кабінети, що входять до складу поліклінік і медсанчастин. У сільській місцевості А.-г. п. здійснюється в пологових відділеннях обласних, центральних районних і дільничних лікарень (див. Лікарня) і на фельдшерсько-акушерських пунктах.

· Як правило, акушерсько-гінекологічна допомога організовується за територіально-дільничного принципу. Територія діяльності установи визначається відповідним органом охорони здоров'я.

· Для надання амбулаторної допомоги всьому населенню за місцем проживання встановлюються одна посада лікаря і одна посаду акушерки на 6000 дорослого населення, а при наявності в його складі понад 55% жінок? Ч на 3300 жінок старше 15 років. Для обслуговування жінок, які працюють на промислових підприємствах, передбачена 1 посада акушера-гінеколога на 2500 жінок при наявності на підприємстві не менше 1000 жінок.

· У стаціонарі цілодобове спостереження здійснюється лікарським, середнім і молодшим медперсоналом (1 акушер-гінеколог на 15 ліжок). Однак керівники органів та установ охорони здоров'я можуть в межах фонду заробітної плати змінювати штати, а також встановлювати індивідуальні норми навантаження з урахуванням завдань і конкретних особливостей регіону.

· Робота акушерсько-гінекологічних установ організовується в тісному зв'язку з територіальними поліклініками для дорослого і дитячого населення, стаціонарами, службою швидкої медичної допомоги, медико-генетичною консультацією та іншими медичними установами.

· Основним методом роботи закладів, які надають А.-г. п. є диспансеризація. Диспансеризація вагітних здійснюється диференційовано залежно від приналежності жінок до тієї чи іншої групи ризику перинатальної патології. Особливу увагу приділяють поліпшенню умов праці, побуту і харчування вагітних.

· Гінекологічна допомога спрямована на виявлення, діагностику та профілактику гінекологічних захворювань, які встановлюються, як правило, при зверненні жінок до акушера-гінеколога або в оглядовий кабінет поліклініки, а також при проведенні профілактичних оглядів.

· У більшості випадків лікування, а також малі гінекологічні операції та маніпуляції проводять амбулаторно.

· Розвиваються спеціалізовані види А.-г. п. з невиношування вагітності, гінекологічної ендокринології, безпліддя і екстрагенітальної патології. Створюються медико-генетичні консультації «Шлюб і сім'я», а також перинатальні центри. Важливе значення має робота з планування сім'ї, гігієнічного виховання та пропаганді здорового способу життя.

· Жіноча консультація - структурний підрозділ пологового будинку, поліклініки або медико-санітарної частини, призначене для надання амбулаторної акушерсько-гінекологічної допомоги та диспансеризації жінок під час вагітності, після пологів, а також жінок із захворюваннями і аномаліями статевих органів.

· В жіночих консультаціях виявляють і проводять лікування гінекологічних захворювань як при зверненнях за медичною допомогою, так і при проведенні медоглядів. Жінкам роз'яснюють мету і завдання профілактичних оглядів, значення своєчасного їх проведення і необхідність виконання порад лікаря. Кожна жінка повинна бути обов'язково оглянута щорічно, бажано-2 рази в рік. Ведеться робота по профілактиці абортів шляхом широкого впровадження сучасних методів і засобів попередження небажаної вагітності, а також індивідуального гігієнічного виховання.

· Умовами, що забезпечують повноцінну роботу Ж. к. Є добре розвинена матеріально-технічна база, укомплектованість кваліфікованими лікарями і середнім медперсоналом, оптимальні організаційні форми діяльності, в числі яких можуть бути кабінети допологової діагностики плоду, а також консультації «Шлюб і сім'я», організовані в великих Ж. к. республіканських, крайових і обласних центрів.

· Робота Ж. к. Будується за територіально-дільничного принципу.

· Жіноча консультація повинна бути розміщена в ізольованому приміщенні і мати акушерсько-гінекологічні кабінети для прийому вагітних і гінекологічних хворих, лікувально-діагностичні кабінети (для внутрішньовенних та підшкірних ін'єкцій, вагінальних маніпуляцій, кольпоскопії, електрокардіографії і фонокардіографії плода та ін.), Приміщення для психопрофилактической підготовки вагітних до пологів. У великих Ж. к. Виділяють кабінети для лікаря-терапевта, стоматолога, лікарів-консультантів, приміщення для лабораторії, фізіотерапевтичного кабінету та ін. Зал очікування повинен мати площу, що дозволяє використовувати його для проведення санітарно-просвітницької роботи, лекцій, бесід, розміщення виставок , наочних посібників та ін. Весь обсяг акушерсько-гінекологічної допомоги лікарі Ж. к. виконують спільно з акушерками, число посад яких відповідає числу посад лікарів акушерів-гінекологів.

· Для вагітних і жінок, що народили в Ж. к. Організовуються так звані школи матерів. Слухачкам Новомосковскют лекції по догляду за дитиною і її виховання, дають рекомендації по раціональному харчуванню дитини і матері-годувальниці, знайомлять з правилами особистої гігієни, режимом праці, відпочинку та харчування вагітної, з ранніми ознаками можливих ускладнень в перебігу вагітності, шкідливими факторами, що впливають на плід . Жіночі консультації працюють в тісному зв'язку з пологовими будинками, поліклініками (в т.ч. дитячими), медсанчастини, а також онкологічними, протитуберкульозними і шкірно-венерологічними диспансерами. Для забезпечення профілактики захворювань і підвищення рівня здоров'я жінок і дітей необхідно подальше вдосконалення системи медичної допомоги, одним з напрямків якого є організація єдиних акушерсько-терапевтично-педіатричних комплексів.

Схожі статті