Основні сфери життя суспільства

Економічна сфера включає в собі виробництво, розподіл, міна й споживання матеріальних благ. Це сфера функціонування виробництва, безпосереднього втілення в життя досягнень науково технічного прогресу, реалізації всієї сукупності виробничих відносин людей, в тому числі відносин власності коштом виробництва, обміну діяльністю і розподілу матеріальних благ.

Економічна сфера виступає як економічний простір, в якому організовується господарське життя країни, здійснюється взаємодія всіх галузей економіки, а також міжнародне економічне співробітництво. Тут безпосередньо втілюються в життя економічна свідомість людей, їх матеріальна зацікавленість до результатах своєї виробничої діяльності, а також їх творчі здібності. Тут же реалізується діяльність інститутів управління економікою. В економічній сфері здійснюється взаємодія всіх об'єктивних і суб'єктивних факторів розвитку економіки. Значення цієї сфери для розвитку суспільства є основоположним.

Ці їхні інтереси стосуються перш за все політичної влади, а також реалізації їх політичних права і свободи. В інтересах одних суб'єктів - зміцнення існуючої політичної влади. Інших - її усунення. Треті прагнуть до того, щоб розділити політичну владу з іншими суб'єктами. У підсумку, всі бажають у тій чи іншій формі впливати на політичні процеси у власних інтересах.

Для цього кожен з діючих в політичній сфері суб'єктів, будь то клас, політична партія або ж окрема особистість, прагне розширити свої політичні права і свободи. Це розширює межі їх політичній діяльності, створює великі можливості для реалізації їх політичних інтересів і втілення їх політичної волі.

Сучасні політичні процеси істотно політизують свідомість багатьох людей і підвищують їхню політичну активність. Це підсилює роль і значення політичної сфери в житті суспільства.

Велике значення в цьому відношенні має діяльність установ, що виконують функції освіти і виховання - від початкових шкіл до університетів, а також атмосфера сімейного виховання людини, коло його однолітків і друзів, все багатство його духовного спілкування з іншими людьми. Важливу роль у формуванні духовності людини відіграє самобутнє народне мистецтво, а також мистецтво професійне - театр, музика, кіно, живопис, архітектура і т. Д.

Одна з фундаментальних проблем розвитку сучасного суспільства полягає в тому, як сформувати, зберегти і збагатити духовний світ людей, залучити їх до справжніх духовних цінностей і відвернути від помилкових, що руйнують людську душу і суспільство. Все говорить про те, що значення духовної сфери у розвитку сучасного суспільства, для його сьогодення і майбутнього, важко переоцінити. До дослідження відбуваються тут, все частіше і наполегливіше звертаються вчені, філософи, релігійні діячі, інші представники духовної культури.

Громадянське суспільство постає як система відносин між особистостями і станами, що грунтується на приватній власності і право, Гегель виходив з того, що «власність і особистість мають в громадянському суспільстві визнанням законом і значимістю», а право, що виступає «в формі закону», має володіти значенням «як загальне». Виражена тут ідея общезначимости права є, по суті, ідея правової держави.

Схожі статті