Природа як цінність - студопедія

Значним змістовним блоком є ​​система відносин до Природи як такої у всіх її проявах. Природа - будинок, в якому розташовується і живе людина разом з фауною і флорою. Він черпає засоби для прожиття з природи як з джерела життя. Але людина, цей творець культури в будинку природи, будучи носієм свідомості і творцем, несе відповідальність за збереження природи, її примноження.

Ціннісне ставлення до природи передбачає осмислення людиною значущості природи: для його життя і щастя, для здоров'я і присутності краси в житті, для радості сприйняття і спілкування з представниками фауни і флори. Для творення продуктів і сировини, для фізичного і психологічного комфорту, а також для відчуття себе частиною природи і продуктом природи.

Розташовуючись в природному просторі, людина з тимчасовою цивілізації позбавляє себе безпосереднього спілкування з природою, звівши міста. Урбанізація спорудила стіну між людиною і природою. Тому виховання висуває в якості окремого завдання формування ставлення до природи і потреби дітей в постійному спілкуванні з природою. Вплив такого спілкування носить естетичний характер (краса природного світу!), Естетичний характер (повагу всього живого на землі!), Філософський, характер (загальні закони світобудови ілюструють представники флори і фауни), правовий характер (кому належать природні багатства?) І психологічний характер (заспокоєння і розраду дає гармонія природи).

Природа постає перед людиною в своєму цілісному вигляді - коли людина виходить з міста на лоно природи, але вона може постати перед людиною у вигляді її окремих елементів, наприклад, квіти в будинку, тварини поруч, газон навколо будинку. Не можна виключати і опосередковане спілкування з природою - через спілкування з творами мистецтва, через сприйняття художнього тексту, а також шляхом відтворення картин природи в пам'яті й уяві дітей, на малюнках і в віршах.

Виділяючи людини як розумне і сильне істота, не можна не взяти думки про відповідальність людини за збереження природи як найвищої цінності, без якої і поза якою немає життя людини на землі.

Формування названої системи цінностей має свої зовнішні показники - ті особистісні якості, якими виявляє себе особистість для інших. Так як міра сформованості ціннісних відносин різна в силу комплексу найрізноманітніших факторів і нескінченної низки індивідуальних відмінностей, то і якостей виявляється надзвичайно багато. Вони укладаються в широкий спектр між двох полярних величин: від «індивідуалізму» до «альтруїзму», від «скупості» до «щедрості», від «жорстокості» до «любові», від «песимізму» до «оптимізму», від «анархії» до «пунктуальності», від «розбещеності» до «пуританства» і т.д.

Поширеною помилкою практики виховання є підміна відносин до цінностей сучасного життя набором якостей особистості: педагог спрямовує свою увагу на наявність у дітей конкретних якостей, намагається їх розвинути, сформувати, зміцнити, не помічаючи, що якість особистості - це наслідок існуючих у особистості відносин до чого- або, і формування бажаного слідства безперспективно. Наприклад, немає сенсу формувати дисциплінованість, якщо не розвивати шанобливого ставлення до людей і себе як людині. Не вдасться домогтися акуратності, якщо не розвивати у дитини почуття краси. Марні зусилля по формуванню відповідальності, поки не розвивається у дитини самоповагу і гідність. Ті якості, які ми так любимо в наших дітях і в людях взагалі, є не що інше, як цілком певні відношення до будь-яких ціннісному об'єкту світу.

Якості людини і є не що інше, як стійке ставлення до якогось певного об'єкту. Виявити цей об'єкт відносини - значить знайти витоки особистісної якості.

Але настільки ж нерозумним виявилося б неспокійне бажання педагога охопити педагогічним впливом якомога більше число ціннісних відносин. Ієрархічність цінностей виключає потреба такого занепокоєння. Формування найвищого по абстрагування ціннісного ставлення забезпечує розвиток приватного, конкретного. Формуючи вища, ми сприяємо появі нижчого. Правда, обов'язковість такого зв'язку рішучим чином залежить від створення програми виховання дітей.

Схожі статті