Протоколи лікування хворих або клінічні рекомендації

з 10:00 до 19:00 - понеділок - п'ятниця

Протоколи лікування хворих (клінічні рекомендації)

Згідно ч. 2 ст. 76 ФЗ № 323 професійні некомерційні організації, створювані медичними працівниками та фармацевтичними працівниками, розробляють, в тому числі з урахуванням результатів клінічної апробації, і стверджують клінічні рекомендації (протоколи лікування) з питань надання медичної допомоги. Нагадаємо, що клінічна апробація. як зазначено в ст. 31.6 ФЗ № 323, це практичне застосування розроблених і раніше не застосовувалися методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації при наданні медичної допомоги для підтвердження доказів їх ефективності (про клінічної апробації см. «Медична допомога в рамках клінічної апробації»). Таким чином, можна зробити висновок про те, що протокол лікування або клінічна рекомендація - це документ, розроблений і затверджений медичної некомерційною організацією, в якому визначені вимоги до надання медичної допомоги хворому, який страждає конкретним захворюванням, або підлягає застосуванню в певній клінічній ситуації з урахуванням всіх нових медичних методів і технологій.

Практична мета протоколу лікування (клінічної рекомендації)

Основна мета протоколу лікування хворого або клінічної рекомендації - визначити якість наданої пацієнтові медичної допомоги з точки зору забезпечення необхідної повноти і послідовності дій лікаря. Крім цього цінність клінічних рекомендацій також і в тому, що вони вводять чіткі алгоритми роботи для лікарів і містять суттєві рекомендації, дотримання яких здатне забезпечити високу якість медичної допомоги. Як часто вказується в анотаціях до самих рекомендацій, мета останніх: єдина термінологія - єдині доказові підходи до діагностики та лікування захворювання - поліпшення результатів в терапії важких форм даного захворювання.

Юридична сила протоколу лікування (клінічної рекомендації)

Застосування протоколу лікування хворих (клінічної рекомендації)

Зазвичай для застосування даних документів в роботі медичних організацій та інших осіб МОЗ Укаїни або інший уповноважений орган видають і направляють відповідні листи.

Роль протоколів лікування (клінічних рекомендацій) в судових розглядах

Протокол ведення хворих

Структура протоколу ведення хворих представлена ​​наступними розділами:

 • Загальні положення.
 • Характеристика вимог Протоколу ведення хворих, що включає підрозділи:
  • Модель пацієнта;
  • Критерії та ознаки, що визначають модель пацієнта;
  • Перелік медичних послуг основного і додаткового асортименту в залежності від умов надання та функціонального призначення медичної допомоги;
  • Характеристика алгоритмів і особливостей застосування медичних послуг при даній моделі пацієнта;
  • Перелік груп лікарських засобів основного і додаткового асортименту;
  • Характеристика алгоритмів і особливостей лікарських засобів при даній моделі пацієнта;
  • Вимоги до режиму праці, відпочинку, лікування або реабілітації при даній моделі пацієнта;
  • Вимоги до дієтичних призначень і обмежень;
  • Особливості інформованої добровільної згоди пацієнта при виконанні Протоколу ведення хворих і додаткову інформацію для пацієнта і членів його сім'ї;
  • Можливі наслідки для даної моделі пацієнта.
 • Графічне, схематичні і табличне представлення Протоколу ведення хворих (при необхідності).
 • Моніторування Протоколу ведення хворих.

Застосування протоколу ведення хворих

 • Для перевірки на відповідність встановленим Протоколами вимогам при проведенні процедури ліцензування;
 • При плануванні обсягів медичної допомоги;
 • При розробці стандартів медичної допомоги та обгрунтування витрат на її надання;
 • Для обгрунтування програми державних гарантій надання медичної допомоги населенню;
 • Для проведення експертизи і оцінки якості медичної допомоги об'єктивними методами і планування заходів щодо його вдосконалення;
 • Для вибору оптимальних технологій профілактики, діагностики, лікування і реабілітації для конкретного хворого;
 • При захисті прав пацієнта і лікаря при вирішенні спірних і конфліктних питань.

В цілому слід зазначити, що протоколи містять загальні вимоги до всього процесу надання медичної допомоги хворому з певним захворюванням (синдромом, клінічної ситуацією) і не враховують конкретні особливості окремих регіонів (демографічну та епідеміологічну ситуацію, матеріально-технічне забезпечення, сформовані традиції).

Звертаємо Вашу увагу на те, що правова інформація, представлена ​​в даній статті, носить переважно ознайомлювальний характер. В особливо складних випадках тільки своєчасне звернення за правовою допомогою до фахівця здатне забезпечити захист Ваших прав в сфері охорони здоров'я. Будьте пильні!

Медичні юристи та адвокати