Реакція, що це таке реакція

(Фр. Від лат. Reagere - протидіяти). 1) в хімії - дія одного тіла на інше, а також зовнішні явища, які супроводжують цю дію. 2) в фігуральному значенні: протидія. 3) у фізиці: протидія, опір тіла, на яке діють яким би то не було чином. 4) в політиці: дія найсильнішої партії, яка прагне повернутися до старого порядку речей.

(Джерело: «Словник іншомовних слів, які увійшли до складу української мови». Чудінов А.Н. 1910)

1) в хімії - зміна, що викликається в одному тілі впливом на нього іншого тіла; такі тіла називаються реагентами або реактивами; 2) р. в політиці - прагнення до віджилим порядків, вороже всьому новому і прогресивному.

(Джерело: «Словник іншомовних слів, які увійшли до складу української мови». Павленков Ф. 1907)

1) в хімії - зміна, яке виробляється в одному тілі (або в розчині) іншим тілом при їх хімічній сполуці, коли вони обмінюються своїми частками і утворюють нове, абсолютно відмінне від них самих речовина; 2) у громадському та політичному житті - протидія вільному руху з боку ненависників і ворогів прогресу; в іншому сенсі - повернення до старих порядків після особливо сильного піднесення духу і посиленою визвольної роботи в суспільстві, деяка як би втома, занепад; 3) взагалі - зміна одного настрою іншим протилежним, одного напрямку думки один. протилежним.

(Джерело: «Повний словник іншомовних слів, які увійшли у вжиток в українській мові». Попов М. 1907)

новолатинської. reactio, франц. reaction, від лат. reagere, протидіяти. Протидія.

(Джерело: «Пояснення 25000 іноземних слів, що увійшли до вживання в українську мову, свічників, їх коренів». Міхельсон А.Д. 1865)

Що таке реакція. реакція це, значення слова реакція. походження (етимологія) реакція. синоніми до реакція. парадигма (форми слова) реакція в інших словниках

► реакція - Словник іншомовних слів

що таке реакція

1. Дія, що виникає у відповідь на той чи інший вплив. Позитивна р. на критику.

2. Відповідь організму на ті чи інші зовнішні чи внутрішні роздратування. Фізіологічна р. Р. нервової системи.

3. Фізико-хімічна взаємодія між речовинами. Р. поглинання.

4. Різка зміна в самопочутті, занепад сил, слабкість після підйому, напруги. Після возбу-дження настала р. Ланцюгова реакція - 1) реакція розподілу атомних ядер урану, плутонію і недо. ін. хімічних елементів, при якій знову народжуються нейтрони підтримують процес ділення і яка супроводжується виділенням великої кількості енергії; 2) перен. про дії або події, кожне з яких викликає наступне.

Політика активного опору суспільному прогресу, прагнення закріпити старі, проживши-шие порядки. Сили реакції. Поразка реакції. Реакційний - здійснює реакцію, дію-вующий в інтересах реакції.

► реакція - Т.Ф. Єфремова Новий словник української мови. Толково- словотвірний

що таке реакція

1) Дія, вчинок, що виникають у відповідь на той чи інший вплив.

2) Відповідь організму на ту чи іншу зовнішнє або внутрішнє роздратування.

3) Різка зміна в самопочутті, занепад сил, слабкість після підйому, напруги.

4) Фізико-хімічна взаємодія між речовинами.

1) Політика активного опору суспільному прогресу, спрямована на збереження старих, віджилих порядків.

2) устар. Опір, протидія.

► реакція - Сучасний тлумачний словник изд. "Велика Радянська Енциклопедія"

що таке реакція

► реакція - С.І. Ожегов, Н.Ю. Шведова Тлумачний словник української мови

що таке реакція

2. Перетворення одних речовин в інші (хімічна

) Або перетворення атомних ядер внаслідок їх взаємодії з іншими елементарними частинками (ядерна

). Ланцюгова р. (Саморазвивающийся процес перетворення атомів в хімічній реакції або атомних ядер в ядерній реакції; також перен. Про ряд дій, подій, що викликаються одне іншим; кніжн.).

3. Різка зміна в самопочутті, занепад, слабкість після підйому, напруги. Р. після сильного збудження.

► синоніми до реакція - Словник українських синонімів

синоніми до реакція

відгук, відповідь, рефлекс, вплив. Ant. ігнорування, мовчання

► реакція - Д.Н. Ушаков Великий тлумачний словник сучасної української мови

що таке реакція

1.Только од. Політика, державний політичний режим, який здійснює повернення і захист старих порядків шляхом боротьби з революційним рухом і проявами будь-якого прогресу (політ.). Після революції 1905-1906 · рр. в Укаїни настала пора жорстокої реакції. Культурна реакція у фашистській Німеччині.

2. Дія, що виникає у відповідь на той чи інший вплив, роздратування. Грубість звернення завжди викликала в ньому відповідну реакцію.

| Відповідь організму на зовнішнє або внутрішнє роздратування (наук.). Реакція організму на холод.

3.Только од. Різка зміна, перехід до стану, який протилежно раніше, переважно. про занепад сил, ослабленні після напруги, збудження. Реакція після бурхливих веселощів.

4. Процес перетворення, зміни речовин внаслідок взаємодії їх або впливу енергії (· хім.). Хімічні реакції. Реакція сполуки.

► реакція - Малий академічний словник української мови

що таке реакція

Дія або стан, що виникає у відповідь на той чи інший вплив.

Ззаду все напирали, і перші ряди вже впритул підійшли до імпровізованої сцени. --- Він був вражений реакцією глядача. Дроздов, Гаряча верста.

Врятувало десантників мужність Крилова і те, що називається швидкістю реакції; піймавши за лямки падаючого товариша, він приловчився в останню хвилину розкрити свій запасний парашут. Березко, Сильніше атома.

Відповідь організму на зовнішнє або внутрішнє роздратування.

Реакція організму на холод.

Різка зміна в самопочутті, занепад, слабкість після напруги.

Андрій Іванович був задумливий і сумний. Може бути, це була реакція після бурхливого запою і душевного кипіння. Короленка, Пішов!

Зараз люди все терплять, чекають, а потім у деяких може наступити реакція - втома, хвороби. Вишневський, Щоденники військових років.

Взаємодія між двома або кількома речовинами, що приводить до утворення нової речовини.

Показник якихось л. процесів або властивостей.

Реакція випромінювання. Реакція осідання еритроцитів. Реакція грунту (кисла або лужна).

Політика жорстокого придушення революційного руху і всякого суспільного прогресу, яку ведуть відживаючі або переможені революцією експлуататорські класи в боротьбі за збереження або повернення своїх прав і політичного панування.

Будь-яке протидія розвитку нового, передового.

► реакція - Словник медичних термінів

що таке реакція

(Reactio; ре- + лат. Actio дію; син. Р. психогенна) в психіатрії загальна назва патологічних змін психічної * діяльності, що виникають у відповідь па психічну травму або психічне напруження і знаходяться з ними в психологічно зрозумілих зв'язках.

► синоніми до реакція - Словник українських синонімів 3

синоніми до реакція

Схожі статті

  • Прозеліт, що це таке прозеліт

    прозеліт - прозеліт (грец. proselytes - пришлец). 1) новонавернений, віровідступник, всякий, що переходить з однієї партії в іншу або з однієї віри в іншу. 2) в стародавній Греції всякий іноземець, і серед приходька. (Джерело: «Словник іншомовних слів, які увійшли до складу української мови». Чудінов А.Н., 1910) прозеліт {гр. proselytos - букв. прибулець} - 1) людина, що прийняла нову віру; 2) новий і гарячий прихильник, прихильник чого-л. (Вчення, руху і т.д.). Пор. неофіт. (Джерело: «Словник іншомовних слів». Комлєв Н.Г., 2018) ПРОЗЕЛІТгреч. proselytes. Перетворений, новопріставшій. (Джерело: «Пояснення 25000 іноземних слів, що увійшли до вживання в українську мову, свічників, їх коренів». Міхельсон А.Д., 1865) ПРОЗЕЛІТновообращенний в До.-н. віру; знову примкнув до До.-н. партії, що пристав до до.-л. думку. (Джерело: «Повний словник іншомовних слів, які увійшли у вжиток в українській мові». Попов М., 1907) ПРОЗЕЛІТновообращенний в будь-яку віру (а також знову пристав до якоїсь партії). (Джерело: «Словник іншомовних слів, які увійшли до складу української мови». Павленков Ф., 1907). Збірний словник іншомовних слів української мови

  • Ентомологія, що це таке ентомологія

    ентомологія - ентомолог (грец., від entomon - комаха, і lego - кажу). Наука про комах. (Джерело: «Словник іншомовних слів, які увійшли до складу української мови». Чудінов А.Н., 1910) ЕНТОМОЛОГІЯгреч., Від entomon, комаха, і lego, кажу. Наука про комах. (Джерело: «Пояснення 25000 іноземних слів, що увійшли до вживання в українську мову, свічників, їх коренів». Міхельсон А.Д., 1865) ЕНТОМОЛОГІЯнаука про комах; розділяється на загальну і приватну (систематика комах), куди відноситься також і прикладна е., що розбирає користь і шкоду, принесені різними комахами. (Джерело: «Словник іншомовних слів, які увійшли до складу української мови». Павленков Ф., 1907) ЕНТОМОЛОГІЯученіе про комах. (Джерело: «Повний словник іншомовних слів, які увійшли у вжиток в українській мові». Попов М., 1907). Збірний словник іншомовних слів української мови

  • Чубук, що це таке чубук

    чубук - ЧУБУК м. (турецк.) чублук, вят. чубучок, чубучонок, чубучішка, чубучіща, цівка, дерев'яна дудка, на яку насаджують тютюнову трубку. Черешневі чубуки навмисне ростять. Я тебе цибухом отваляю! У батьківському сюртуку рівно чубук в чохлі бовтається. || Виноградна лоза, для посадки, чорний, держак. Чубучнік, чубучний токар. Чубучное свердло. || Чубучнік, рослини Philadelphus, дикий жасмин. || Гусар, дріт зі щіткою, для чищення цибухів .. В. Даль Тлумачний словник живого велікоукраінского мови