Що таке інтерфейс, привести види меню, українську мову

2. Які завдання виконує прикладне програмне забезпечення?

3.Назовите основні види прикладних програм загального призначення.

4. Що таке прикладні програми спеціального призначення?

5. Які різновиди програмного забезпечення є на сучасних комп'ютерах?

6. Що таке операційна система (ОС)? Які основні функ-ції вона виконує?

7. Що таке діалоговий режим спілкування між ОС і пользовате-лем?

8. Для чого призначені системи програмування? Хто з ними працює?

2.Із яких частин складається ім'я файлу?
3.Кто або що дає ім'я файлу?
4. Хто або що привласнює файлу розширення?
5.Сколько символів може включати ім'я файлу?
6.Сколько символів зазвичай відводиться під розширення файлу?
7. Що треба зробити з диском, що б на ньому можна було зберігати файли?
8. На які області розбивається диск при форматуванні?
9. У якому випадку файлова система є однорівневої?
10.Як записати шлях до файлу?
11.К якого ПО відноситься операційна система?
12. Які відомості повинна мати операційна система для організації доступу до файлів?

13.Где зберігається виконувана в даний момент програма і оброблювані дані?
14.Что називається каталогом?
15.Когда здійснюється початкове завантаження операційної системи?
16.Что таке операційна система?
17.Як позначається ім'я логічного диска?
18.Какие каталог називають кореневим?
19.Как називається стан операційної системи, при якому вона перестає видавати результати і реагувати на запити?
20.Что відбувається з файлами ОС в процесі її завантаження?
21.Пользователь, переміщаючись з одного каталогу в інший, послідовно відвідав каталоги LESSONS, CLASS, SCHOOL, D: \. MYDOC, LETTERS. При кожному переміщенні користувач або спускався в каталог на рівень нижче, або піднімався на рівень вище. Яке повне ім'я каталогу, з якого почав переміщення користувач?

22. Визначте, яке з зазначених імен файлів не задовольняє масці. * Di.t? *

23.В деякому каталозі зберігається файл Спісок_літератури.txt. У цьому каталозі створили підкаталог з ім'ям 10_CLASS і перемістили в нього файл Спісок_літератури.txt. Після чого повне ім'я файлу стало D: \ SCHOOL \ PHYSICS \ 10_CLASS \ Спісок_літератури.txt.

Яке пів-ве ім'я каталогу, в якому зберігався файл до переміщення?
1) D: \ SCHOOL \ PHYSICS \ 10_CLASS

24. Який з файлів відповідають масці. P * .A.