Що таке конфлікт студопедія

Коли люди думають про конфлікт, вони найчастіше асоціюють його з агресією, суперечкою і погрозами. В результаті існує думка, що конфлікт - це явище небажане. Але ж у конфлікту є дві сторони - негативна і позитивна. У багатьох ситуаціях конфлікт допомагає виявити різноманітність точок зору, дає додаткову інформацію, допомагає виявити проблеми.

Конфлікти - це досить поширена ситуація в спілкуванні і причини їх виникнення можуть бути самими різними.

Існують різні визначення конфлікту, але всі вони підкреслюють наявність протиріччя, яке приймає форму розбіжностей, якщо мова йде про взаємодію людей.

Конфлікт (лат. Confliktus) означає зіткнення протилежно спрямованих сторін, думок, сил, тому конфлікт - це відсутність згоди між двома або більше сторонами: особами або групами.

Рушійною силою будь-якого конфлікту є зіткнення цілей, інтересів і мотивів його учасників.

Основні структурні елементи конфлікту наступні:

Головну роль у виникненні конфліктів відіграють так звані конфліктогени - слова, дії (або бездіяльність), яке можуть призвести до конфлікту.

Конфлікти за своєю суттю дуже різноманітні, їх можна класифікувати за різними ознаками.

Нереалістичні (безпредметні) конфлікти

Не мають предмета або наявний предмет не є важливим для одного або обох суб'єктів конфлікту

Якщо конфлікти сприяють прийняттю обгрунтованих рішень і розвитку взаємовідносин, то їх називають конструктивними. Конструктивні конфлікти відрізняються тим, що у співрозмовників зберігається спрямованість на предмет спору, і вони усвідомлюють цілі і засоби спільної діяльності, адекватно оцінюють свій стан і стан партнера, взаємні можливості. Їх розбіжності при цьому не беруть необхідного характеру, проявляється лише взаємна незадоволеність ходом спілкування і один одним.

80% конфліктів виникає крім бажання їх учасників. Відбувається це через особливості нашої психіки і через те, що більшість людей або не знає про них, або не надає значення.

Схожі статті

  • Що таке мотивація студопедія

    ЩО ТАКЕ МОТИВАЦІЯ? У найзагальнішому вигляді мотивація людини до діяльності розуміється як сукупність рушійних сил, що спонукають людину до здійснення певних дій. Ці сили знаходяться

  • Що таке промисел Божий студопедія

    Що таке Промисел Божий? - В першу чергу Промисел Божий на-правлю на збереження життя людини, адже ми знаємо, що Бог смерті не створив. Один військовий лікар розповідав мені, як під час

  • Темперамент і продуктивність діяльності - студопедія

    Темперамент і продуктивність діяльності Тепер звернемося до такого важливого аспекту проб-леми, як взаємозв'язок темпераменту і поведінки. Учи-тивая властивості темпераменту конкретної людини,