Ситуація як виділити частки в житловому будинку в натурі (електронний журнал азбука права 2019)

Як поміняти водійське
посвідчення? Як оформити закордонний паспорт
і який термін
його дії? які товари
не можна повернути
або обміняти? Чи можуть відмовити в швидкої
медичної допомоги
громадянину без
поліса ОМС? Як ділиться майно
при спадкуванні
за законом? Як поїхати вчитися
з обміну? як рассНовомосковскть
майбутню
пенсію? Як укласти шлюбний договір? Як поміняти водійське
посвідчення? Як оформити закордонний паспорт
і який термін
його дії? які товари
не можна повернути
або обміняти? Чи можуть відмовити в швидкої
медичної допомоги
громадянину без
поліса ОМС?

ЯК ВИДІЛИТИ ДОЛІ В ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ В НАТУРІ?

Частку в праві власності на житловий будинок можна виділити в натурі як у позасудовому порядку за згодою всіх власників в будинку, так і через суд у разі недосягнення згоди щодо умов виділу з іншими співвласниками (ст. 252 ЦК України).

При цьому необхідно враховувати, що:

- самовільне перепланування, а також неузаконена прибудова до будинку не беруться в розрахунок при виділ частки в натурі до моменту її легалізації (ст. 29 ЖК РФ; п. 10 Постанови N 4);

- якщо виділ частки в натурі не допускається законом або неможливий без невідповідного збитку майну, що знаходиться у спільній власності, виділяється власник має право на виплату йому вартості його частки іншими учасниками часткової власності. Дана вартість визначається оціночної експертизою.

П орядок виділу частки в позасудовому порядку

Позасудовий порядок можливий в разі, якщо проти виділу частки в житловому будинку в натурі не заперечують інші співвласники і досягнута домовленість про приналежність тих чи інших приміщень усередині будинку.

Ш аг 1. Сформуйте житлове приміщення, передбачуване до виділу

Проведіть необхідні перебудову та перепланування з метою формування ізольованого житлового приміщення, передбачуваного до виділу (з попереднім отриманням відповідних дозволів).

Якщо ізольоване приміщення, яке потрібно виділити, фактично існує, переходьте до кроку 2.

Ш аг 2. Замовте технічний план з урахуванням внесених змін в конструкцію будинку

Технічний план готується в тому числі в електронній формі та засвідчується посиленою кваліфікованої електронним підписом кадастрового інженера, який підготував такий план (ч. 12 ст. 24 Закону N 218-ФЗ).

Технічний план може бути поміщений на тимчасове зберігання в електронне сховище, ведення якого здійснюється органом реєстрації прав.

У договорі на виконання кадастрових робіт може бути передбачений обов'язок кадастрового інженера по приміщенню в електронне сховище підготовленого ним технічного плану (ч. 3. 5 ст. 20 Закону N 218-ФЗ).

Ш аг 3. Укладіть угоду про виділ частки в житловому будинку в натурі з іншими власниками цього будинку

Вартість виділяються приміщень повинна бути пропорційна виділяється частці. Тобто якщо загальна вартість житлового будинку становить, наприклад, 1 млн руб. то вартість приміщень, що виділяються в рахунок 1/4 частки у праві власності на такий будинок, повинна становити 250 000 руб. Домогтися такого збігу на практиці неможливо, тому різницю, що утворилася необхідно компенсувати:

- виділяється співвласнику з боку інших, якщо вартість виділяються приміщень пропорційно менше виділеної частки, пропорційно його частці в праві власності;

- іншим співвласникам з боку виділяється в зворотному випадку пропорційно до їхніх часток у праві власності на частину, що залишилася вдома.

Умова про розмір такої компенсації та порядку її виплати обов'язково прописується в угоді про виділ частки (п. П. 7. 9. 11 Постанови N 4).

Угода оформляється за кількістю співвласників житлового будинку і має бути підписана кожним з них. Нотаріально посвідчувати дана угода не потрібна.

Ш аг 4. Зверніться в Росреестр

Для кадастрового обліку виділеної частки і реєстрації змін в правах власності в Росреестр має бути поданий (ч. 1. 2 ст. 14. ч. 1. 8 ст. 41 Закону N 218-ФЗ):

- заяви від кожного із співвласників. Що виділився власник повинен поставити на кадастровий облік і зареєструвати право власності на виділену частину будинку, а інші співвласники - зміни в правах власності на час, що залишився після виділу приміщення;

- правоподтверждающие документи співвласників на житловий будинок;

- Угода про виділ частки в житловому будинку в натурі в кількості примірників, що відповідає числу власників будинку, плюс додатково складається екземпляр для реєструючого органу. При цьому сама угода реєстрації не підлягає;

- документи, що засвідчують особу заявників;

- нотаріально посвідчену довіреність, якщо документи подаються представником.

У разі приміщення технічного плану в електронне сховище в заяві можна вказати ідентифікує номер технічного плану. У такому випадку його уявлення не буде потрібно (ч. 4 ст. 20 Закону N 218-ФЗ).

Сплатіть держмито за реєстрацію права власності: виділяється власник сплачує її в розмірі 2 000 руб. а інші співвласники, частки яких змінюються, - в розмірі 350 руб. За умови подання заяви про реєстрацію та сплати держмита через портали держпослуг вона розраховується з урахуванням коефіцієнта 0,7 (пп. 22. 27 п. 1 ст. 333.33. П. 4 ст. 333.35 НК РФ).

Подання документа про сплату держмита разом із заявою не потрібно. Заявник має право зробити це за власною ініціативою. Однак при відсутності інформації про сплату держмита в Державній інформаційній системі про державних і муніципальних платежах після закінчення п'яти днів з дати подання заяви орган реєстрації прав повертає заяву і додані до неї документи без розгляду (ч. 7 ст. 18. п. 3 ст. 25 Закону N 218-ФЗ).

Заява на державну реєстрацію та документи можна подати в Росреестр особисто або через МФЦ, в тому числі незалежно від місця знаходження об'єкта нерухомості згідно з переліком підрозділів, що здійснюють прийом по екстериторіальний принцип, розміщеному на сайті Росреестра, а також уповноваженій особі Росреестра при виїзному прийомі, направити по поштою або представити в електронній формі через Інтернет, включаючи Єдиний портал держпослуг і сайт Росреестра (ч. 1. 2 ст. 18 Закону N 218-ФЗ).

Не пізніше ніж через 10 робочих днів з дати прийняття заяви та документів (у разі подання документів через МФЦ - 12 робочих днів) Росреестр повинен буде видати виписки з ЕГРН: виділився співвласнику - на частину житлового будинку (із зазначенням літер), а іншим - на будинок, але зі зміненою часткою в праві власності і іншим складом приміщень. Виписка може бути спрямована і в електронній формі (п. П. 5. 6 ч. 1 ст. 16. ч. 1 ст. 28. ч. 6 ст. 62 Закону N 218-ФЗ).

П орядок виділу частки в судовому порядку

У разі недосягнення учасниками часткової власності угоди про спосіб і умови виділу частки одного з них учасник часткової власності має право в судовому порядку вимагати виділу в натурі своєї частки із загального майна.

Ш аг 1. Підготуйте технічну документацію

Отримайте в Росреестра виписку з ЕГРН про основні характеристики житлового будинку.

Замовте висновок про можливість виділу частки в праві власності на житловий будинок в будь-якій організації, що спеціалізується на будівельно-технічних експертизах, або також в БТІ.

Ш аг 2. Подайте позовну заяву про виділ своєї частки в натурі

У позовній заяві слід описати житловий будинок, частка в праві власності на який передбачається до виділу в натурі, порядок користування приміщеннями в будинку і то приміщення (приміщення), яке передбачається до виділу в рахунок частки. У разі невідповідності частки потрібно вказати на бажаний розмір компенсації і привести її розрахунок.

До позовної заяви слід додати документи, зазначені в Кроці 1. а також (ст. Ст. 131. 132 ЦПК РФ; п. 5 Постанови N 4):

- правоподтверждающие документи співвласників на житловий будинок;

- квитанцію про сплату держмита за розгляд справи в суді, розмір якої, як правило, розраховується виходячи з ціни виділеної частки (пп. 3 п. 1 ст. 333.20. пп. 1 п. 1 ст. 333.19 НК РФ);

- інші документи, що підтверджують вимоги позивача;

- копії позовної заяви за кількістю відповідачів і третіх осіб.

Позовна заява подається до суду загальної юрисдикції за місцем знаходження житлового будинку (ст. 30 ЦПК РФ).

Ш аг 3. Візьміть участь в судовому засіданні

Необхідно довести, що провести виділ технічно можливо, а що виділяються приміщення приблизно відповідають за вартістю частки позивача в праві власності на будинок. У цьому може допомогти судова будівельно-технічна та оціночна експертиза (п. 4 Постанови N 4).

Ш аг 4. Зверніться в Росреестр

У разі позитивного рішення суду виділяється власник також повинен поставити на кадастровий облік і зареєструвати право власності на виділену частину будинку.

Для цього підготуйте наступні документи (ч. 1. 2 ст. 14. п. 4 ч. 8 ст. 41 Закону N 218-ФЗ):

- заяви про державний кадастровому обліку та державної реєстрації права на виділену частину будинку;

- документ, що засвідчує особу заявника;

- рішення суду з відміткою про вступ в силу в двох примірниках;

- нотаріально посвідчену довіреність, якщо документи подаються представником.

Пред'явлення інших документів технічного характеру не буде потрібно.

Заява та необхідні документи подаються заявником одним із таких способів (ч. 1. 2 ст. 18 Закону N 218-ФЗ):

- особисто (або через представника за дорученням) в відділення Росреестра або МФЦ, в тому числі незалежно від місця знаходження об'єкта нерухомості згідно з переліком підрозділів, що здійснюють прийом по екстериторіальний принцип, розміщеному на сайті Росреестра, а також уповноваженій особі Росреестра при виїзному прийомі;

- за допомогою поштового відправлення з оголошеною цінністю при його пересиланні, описом вкладення та повідомленням про вручення;

- в електронній формі через Інтернет, включаючи Єдиний портал держпослуг і сайт Росреестра.

Держмито сплачується в наведеному вище порядку.

Власники житлового приміщення або частки в ньому є платниками податку на майно фізичних осіб (ст. Ст. 400. 401 НК РФ).

Як відбувається розділ земельної ділянки та знаходиться на ній житлового будинку при розлученні? >>>

Хто є платником податку на майно фізичних осіб? >>>

Корисна інформація з питання

Підготовлено на основі матеріалу

адвоката Набатова О.А.,

Адвокатське бюро "Моісеєв, Набатов і Партнери"

Схожі статті