Слово диференціація - що таке диференціація значення слова, приклади вживання

Слово диференціація англійськими літерами (транслитом) - differentsiatsiya

Слово диференціація складається з 14 букв: а д е е і і і н р ф ф ц ц я

Значення слова диференціація. Що таке диференціація?

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ (франц. Differentiation, від лат. Differentia- різниця, відмінність), розчленування системи, спочатку єдиної або складається з однакових елементів, на більш-менш відокремлені різноякісні частини.

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ (франц. Differentiation, від лат. Differentia - різниця, відмінність), сторона процесу розвитку, пов'язана з поділом, розчленуванням розвивається цілого на частини, щаблі, рівні.

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ (франц. Differentiation, від лат. Differentia - різниця, відмінність), сторона процесу розвитку, пов'язана з поділом, розчленуванням розвивається цілого на частини, щаблі, рівні.

Радянський філософський словник. - 1974

Диференціація магми (від лат. Differentia - різниця, відмінність * a. Differentiation of magma; н. Magmaspaltung; ф. Differenciation du magma; і. Diferenciacion de magma) - процеси поділу та сегрегації рідких і кристалізуються магматичних.

Геологічний словник. - +1978

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ магми - сукупність процесів, що зумовлюють виникнення з магми різних по мінер. сост. м п. або п. з разл. кількісними співвідношеннями одних і тих же м-лов.

Геологічний словник. - +1978

Диференціація магми, сукупність фізико-хімічних процесів, внаслідок яких з магми виникають різні за хімічним складом породи або породи з різними кількісними співвідношеннями одних і тих же мінералів.

Диференціація доходів (income dispersion) - ступінь нерівномірності доходів, одержуваних різними верствами і групами населення і відповідно, забезпеченості їх життєвими благами.

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ДОХОДІВ (від лат. Differentia - різниця) різниця в рівні грошових доходів різних верств і груп населення. Зазвичай розподіл доходів характеризується різницею середніх річних доходів 10% -ної (децильній) групи найбільш ...

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ НАВЧАННЯ (франц. Differentiation, від лат. Differen-tia - різниця), форма організації уч. діяльності школярів пор. і старшого віку, при якій враховуються їх схильності, інтереси і проявилися здібності.

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ НАВЧАННЯ - форма організації навчальної діяльності, що враховує схильності, інтереси, здібності учнів. Д.о. не знижує базового рівня загальноосвітньої підготовки, чим відрізняється від фуркации.

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ НАВЧАННЯ - поділ навчальних планів і програм у середній школі з урахуванням нахилів та здібностей учнів. Здійснюється через організацію шкіл, навчальних потоків, класів і з поглибленим вивченням окремих навчальних предметів ...

Великий енциклопедичний словник

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ОСВІТИ - характеристика сучасної освіти. Вона забезпечує різноманітність форм навчання, що дозволяють максимально враховувати індивідуальні особливості учнів, їхні інтереси, схильності, можливості ...

Диференціація освіти - орієнтація освітніх установ на досягнення учнями або студентами відповідного рівня сформованості знань, умінь і навичок на основі врахування їх розвитку, нахилів, здібностей та інтересів.

Диференціація доходів населення

Диференціація доходів населення - результат розподілу доходів, що виражає ступінь нерівномірності розподілу благ і виявляється у відмінності часткою доходів, одержуваних різними групами населення.

Диференціація Доходів Населення - ступінь нерівномірності розподілу доходів, одержуваних різними групами населення в залежності від роду заняття, демографічних факторів та ін.

Територіальна диференціація мови

Територіальна диференціація мови Виникнення територіальних різновидів мови в результаті дії дівергентних процесів і розпаду мови на кілька ідіоми ...

ТЕРИТОРІАЛЬНА ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ МОВИ Поява територіальних різновидів мови в результаті дії дівергентних процесів і розпаду мови на ряд ідіоми в разі ...

Приклади вживання слова диференціація

Досягти вдалося вже багато чого, але на обличчя суттєва диференціація по регіонах.

Нарешті, в сфері споживчого кредиту диференціація ще більш помітна.

Це, згідно прем'єру, свідчить про те, що в економіці Вірменії відбувається диференціація.

Таким чином, буде введена диференціація для підприємців.

В економіці області залишається значною диференціація рівня заробітної плати за сферами зайнятості.

Залишається значною диференціація заробітної плати працівників міста за видами економічної діяльності.

Схожі статті