Слово обмеження - що таке обмеження значення слова, приклади вживання

Слово обмеження англійськими літерами (транслитом) - ogranichenie

Слово обмеження складається з 11 букв: а г е е і і н н о р ч

Значення слова обмеження. Що таке обмеження?

Обмеженням поняття - називається логічна операція, яка полягає в додаванні до змісту поняття нового ознаки, наявність якого в змісті поняття звужує його обсяг.

Обмеження поняття - логічна операція переходу від поняття з більшим обсягом до поняття з меншим обсягом, від роду до виду. Цей перехід здійснюється за рахунок додавання до змісту вихідного поняття додаткових ознак ...

ОБМЕЖЕННЯ ПОНЯТТЯ - логічна операція переходу від родового поняття до видового шляхом додавання до його змісту будь-яких ознак.

Обмеження свободи - вид кримінального покарання, сутність якого утворює сукупність обов'язків і заборон, що накладаються судом на засудженого, які виконуються без ізоляції засудженого від суспільства в умовах здійснення за ним нагляду з.

ОБМЕЖЕННЯ СВОБОДИ - вид покарання, передбачений п. "З" ст. 44 і ст. 53 У До України і полягає в утриманні засудженого, який досяг до моменту винесення судом вироку 18-річного віку ...

Обмеження життєдіяльності - відхилення від норми діяльності людини внаслідок порушення здоров'я. Обмеження життєдіяльності характеризується обмеженням здібностей здійснювати самообслуговування, пересування, орієнтацію, спілкування ...

Обмеження життєдіяльності повна або часткова втрата особою (інвалідом) здатності чи можливості здійснювати самообслуговування, самостійно пересуватися, орієнтуватися, спілкуватися, контролювати свою поведінку ...

Обмеження по військовій службі

Обмеження по військовій службі - вид кримінального покарання, що полягає в утриманні з грошового забезпечення військовослужбовця, яка вчинила злочин, в дохід держави та обмеження в підвищенні у військовому званні.

Обмеження по військовій службі - основний вид покарання, передбачений ст. 51 КК, який призначається військовослужбовцям, які проходять службу за контрактом, на термін від трьох місяців до двох років замість виправних робіт.

Баранов А. Марфіцін П. Словник основних кримінально-правових понять і термінів

Обмеження по військовій службі - кримінальне покарання, яке може призначатися військовослужбовцям-контрактникам на термін від трьох місяців до двох років за вчинення злочину проти військової служби ...

Обмеження батьківських прав

Обмеження батьківських прав - це відібрання дитини у батьків або у одного з батьків без позбавлення батьківських прав. Обмеження батьківських прав допускається ...

ОБМЕЖЕННЯ БАТЬКІВСЬКИХ ПРАВ - в рос. законодавстві прийняття судом рішення про відібрання дитини (з урахуванням його інтересів) у батьків (одного з них) без позбавлення батьківських прав.

ОБМЕЖЕННЯ БАТЬКІВСЬКИХ ПРАВ -відповідно до Сімейним кодексом України застосовується за рішенням суду міра захисту дітей, що складається в відібрання дитини у батьків (одного з них) без позбавлення їх батьківських прав.

Добровільне обмеження експорту

Добровільне обмеження експорту (англ. Voluntary export restraints) - метод нетарифного регулювання зовнішньої торгівлі. Являє собою угоду між експортує і імпортує країною.

ДОБРОВІЛЬНЕ ОБМЕЖЕННЯ ЕКСПОРТУ (ДОЕ) (voluntary export restraint (VER)) Згода країни-експортера обмежити експорт товару в будь-яку країну, що імпортує цей товар за якусь ціну.

ДОБРОВІЛЬНЕ ОБМЕЖЕННЯ ЕКСПОРТУ (ДОЕ) (voluntary export restraint (VER)) Згода країни-експортера обмежити експорт товару в будь-яку країну, що імпортує цей товар за якусь ціну.

Монополістичні дії і обмеження конкуренції

Монополістичного ДІЇ І ОБМЕЖЕННЯ КОНКУРЕНЦІЇ - злочини у сфері економічної діяльності, передбачені ст. 178 КК України і які становлять 1) монополістичні дії ...

Монополістичні дії і обмеження конкуренції монополістичні дії і обмеження конкуренції - в кримінальному праві України - злочин у сфері економічної діяльності, об'єктивну сторону якого складають: - монополістичні дії ...

Економічний словник

Монополістичного ДІЇ І ОБМЕЖЕННЯ КОНКУРЕНЦІЇ - кримінально-наказу-емое діяння, відповідальність за яке передбачена в ст. 178 КК. Дана діяльність сНовомосковскется злочинної, якщо вона здійснюється ...

ВАЛЮТНІ ОБМЕЖЕННЯ ВАЛЮТНІ ОБМЕЖЕННЯ - система нормативних правил, встановлених в за- законодавчому або адміністративному порядку та спрямованих на ограніченіеоперацій з національною та іноземною валютою, золотом та іншими валют ними цінностями ...

Економічний словник

Валютні обмеження (англ. Currency restrictions) - система заходів по обмеженню і контролю операцій з валютними цінностями.

Валютні обмеження, в капіталістичних державах сукупність нормативних правил, спрямованих на обмеження операцій (угод) з національною та іноземною валютою, золотом та іншими валютними цінностями.

Обмеження моделі [model constraints] - запис умов, в яких дійсні розрахунки, які використовують цю модель. Зазвичай представляючи собою систему рівнянь і нерівностей ...

ОБМЕЖЕННЯ МОДЕЛІ [model constraints] - елемент економіко-математичної моделі, математичні співвідношення, що відображають властивості модельованих об'єктів у взаємозв'язку з зовнішніми (обмежують) факторами.

Приклади вживання слова обмеження

Аналогічне обмеження передбачено для паперів пов'язаних один з одним компаній.

Можливо, що і з цією подією пов'язано обмеження паркування на нижегородських вулицях.

Обмеження автоімпорту змусило українців повернутися до збірки китайських авто.

На сьогоднішній день законодавчо встановлено обмеження бюджетного дефіциту 0,6% ВВП.

За його словами, буде передбачено обмеження будівництва в місцях, де немає зелених зон.

У проекті документа йдеться про те, що обмеження встановлено на рівні 25 тис. Грн.

Схожі статті