Спеціалізований депозитарій - студопедія

Спеціалізований депозитарій - це структура, основними завданнями якої є:

a) облік майна становить пайовий інвестиційний фонд, а також зберігання зазначеного майна, якщо для окремих видів майна нормативними правовими актами Укаїни не передбачено інше;

b) зберігання і облік прав на цінні папери, що становлять пайовий інвестиційний фонд якщо для окремих видів цінних паперів нормативними правовими актами Укаїни не передбачено інше. Зазначена обов'язок може бути передана іншому депозитарію, якщо це передбачено правилами довірчого управління пайовим інвестиційним фондом;

c) контроль за дотриманням керуючою компанією пайового інвестиційного фонду вимог федеральних законів, інших нормативних правових актів, а також, правил довірчого управління пайовим інвестиційним фондом, в тому числі:

· За дотриманням встановлених порядку та строків формування пайового інвестиційного фонду;

· За відповідністю складу і структури активів пайового інвестиційного фонду зазначеним вимогам;

· За дотриманням встановленого порядку визначення вартості чистих активів та розрахункової вартості одного інвестиційного паю пайового інвестиційного фонду;

· За правильністю визначення кількості видаваних інвестиційних паїв, суми грошової компенсації у зв'язку з погашенням інвестиційних паїв, а також суми грошових коштів і вартості іншого майна, переданих до складу іншого пайового інвестиційного фонду при обміні інвестиційних паїв;

· За відповідністю кількості виданих інвестиційних паїв закритого пайового інвестиційного фонду кількістю інвестиційних паїв, передбаченому правилами довірчого управління зазначеним фондом;

· За відповідністю суми підлягає виплаті грошової компенсації кількості інвестиційних паїв, списаних з особового рахунку зареєстрованої особи в реєстрі власників інвестиційних паїв, при погашенні інвестиційних паїв;

· За правильністю визначення кількості які підлягають зарахуванню інвестиційних паїв пайового інвестиційного фонду, на інвестиційні паї якого здійснюється обмін;

· За дотриманням встановлених розмірів, порядку та строків нарахування винагород управляючої компанії, спеціалізованого депозитарію, особі, яка здійснює ведення реєстру власників інвестиційних паїв, аудитору і оцінювачу, а також сум для відшкодування витрат, пов'язаних з довірчим управлінням пайовим інвестиційним фондом;

· За дотриманням встановлених порядку та строків припинення пайового інвестиційного фонду, за винятком випадків, коли припинення пайового інвестиційного фонду здійснюється в зв'язку з тим, що призупинено дію ліцензії або анульована ліцензія у спеціалізованого депозитарію і протягом трьох місяців з дня зупинення дії ліцензії або анулювання ліцензії його права та обов'язки не передані іншій спеціалізованому депозитарію.

Повний обсяг функцій і завдань спеціалізованого депозитарію не обмежується переліком, наведеним вище. Повноваження і обов'язки спеціалізованого депозитарію обмежуються нормативними правовими актами Федерального органу виконавчої влади по ринку цінних паперів.

Спеціалізований депозитарій вибирається керуючою компанією на свій розсуд. Керуюча компанія в якості довірчого керуючого фондом, має право укласти тільки один договір на надання послуг спеціалізованого депозітарія.Спеціалізірованний депозитарій діє на підставі ліцензії на здійснення діяльності спеціалізованого депозитарію інвестиційних фондів, пайових інвестиційних фондів і недержавних пенсійних фондів, виданої Федеральним органом виконавчої влади по ринку цінних паперів .

Фінансовий інтерес спеціалізованого депозитарію при обслуговуванні керуючої компанії ПІФу полягає в отриманні доходу у вигляді щомісячного винагороди, розрахунок якого здійснюється відповідно до нормативних правових актів, правилами довірчого управління, договором на надання послуг спецдепозитарію і додатковими угодами до нього.

Спеціалізований депозитарій несе солідарну відповідальність з керуючою компанією перед власниками інвестиційних паїв пайового інвестиційного фонду.

Спеціалізований депозитарій обов'язково вказується в правилах довірчого управління в розділі «Загальні положення», як спеціалізований депозитарій фонду.

Схожі статті