Ставлення, що це таке ставлення

СТАВЛЕННЯ, -я, пор.

2. Взаємна зв'язок різних предметів, дій, явищ, ставлення між ким-чим-н. Між двома подіями виявляється певне о. Не мати відношення до чого-н. (Ніяк не відноситься). О. між двома величинами.

3. У математиці: приватна, одержуване від ділення одного кількості інше, а також запис відповідного дії. Рівність двох відношень.

4. мн. ч. Зв'язок між ким-н. що виникає при спілкуванні, контактах. Відносини між людьми. Дружні відносини. Ділові відносини. Міжнародні відносини. Дипломатичні відносини.

5. Офіційна папір, документ. О. з міністерства.

• У отношеніікаком з точки зору, в сенсі. В цьому відношенні я згоден з ним.

У всіх відношеннях з усіх точок зору, з будь-якого боку. Цікавий у всіх відносинах.

У отношеніікого (чого). прийменник з рід. п. щодо, стосовно, щодо кого-чого-н. Справедливий щодо підлеглих.

Відносно Кком (чого). прийменник з дат. п. те ж, що в відношенні кого-чого-н.Строг в ставленні до учням.

Стосовно Кком (чого). прийменник з дат. п. те ж, що по відношенню до кого-чого-н.Добр по відношенню до товаришів.

Що таке ставлення. відношення це, значення слова відношення. походження (етимологія) відношення. синоніми до відношення. парадигма (форми слова) ставлення в інших словниках

► ставлення - В. Даль Тлумачний словник живого велікоукраінского мови

що таке ставлення

► ставлення - Т.Ф. Єфремова Новий словник української мови. Толково- словотвірний

► синоніми до ставлення - Словник українських синонімів

синоніми до відношення

стосунок, відношення, зв'язок; аспект, підхід, позиція, звернення; коефіцієнт, пропорція, співвідношення; звістка, положення, наказ; ксенофобія, предикат, благодушність, визнання, взаємини, доторканність, оцінка, розташування, суб'єктивізм, сопричастя, негативізм, ласку перед його обличчям, еквівалентність, масштаб, модальність, співучасть, почуття, сюзеренітет, причетність, причетність, дотик, участь, світовідчуття

► ставлення - Д.Н. Ушаков Великий тлумачний словник сучасної української мови

що таке ставлення

СТАВЛЕННЯ, відносини, пор. (· Книж.).

1.Только од. Дія по гл. поставитися до 1 · знач. - відноситися. Неуважне ставлення до справи. Добре ставлення до дітей.

2. Зв'язок, ставлення, участь. Я маю певний стосунок до цього підприємства.

3.Только мн. Взаємне спілкування, зв'язок між ким-чим-небудь (людьми, товариствами, країнами і т.п.), що утворюється з спілкування на який-небудь грунті. Шукати основного відмітної ознаки різноманітних класів суспільства в джерелі доходу, значить висувати на перше *****

Арифметичне відношення (різниця двох чисел). У прямому, зворотному відношенні.

5. Ділова папір, що посилається однією установою або офіційною особою іншій (· канц.). «З готового вже справи велено було йому зробити якесь відношення до іншого присутствене місце.» Гоголь.

• Стосовно кому-чему - употр. в знач. прийменника, що вказує напрямок дії. «Я був по відношенню до вас трошки нелюб'язний.» Чехов. Проти кого-чого - то ж, що по відношенню. «. Провідна роль соціалістичного міста щодо мелкокрестьянской села велика і неоціненна. »Сталін. В цьому відношенні - з цього боку, в зазначеному сенсі. «Я відчуваю, що в цьому відношенні я ще свіжий і непорочним.» Салтиков-Щедрін. у *****

► ставлення - Малий академічний словник української мови

що таке ставлення

Той чи інший характер поведінки, звернення кого-л. з ким, чимось к.

Дбайливе ставлення до соціалістичної власності.

Один із моїх товаришів-експертів звернув мою увагу на грубе ставлення прокурора до підсудних. Чехов, Нудна історія.

Адмірал став викладати свої погляди на службу, на її дух, на стосунки начальника до підлеглих. Станюкович, Неспокійний адмірал.

Погляд на що-л. сприйняття, розуміння чого-л.

У людей зі смаком ставлення до витонченого зовсім інше, особливе. А. Островський, Без вини винуваті.

Важко у всесвітній літературі знайти двох художників, у яких відношення до життя було б до такої міри протилежно, як у Толстого і у Достоєвського. Вересаєв, Протилежні.

Зв'язок між ким, чимось л. утворюється з спілкування на якийсь л. грунті.

Сімейні відносини. Майнові відносини. Виробничі відносини людей.

Вдома Левіним і Шербацкіх були старі дворянські московські будинку і завжди були між собою в близьких і дружніх відносинах. Л. Толстой, Анна Кареніна.

Причетність до чогось л. зв'язок з ким-, чимось л .; стосунок.

Ми розтрату розглядаємо, так би мовити, теоретично, без жодного відношення до особистостям. А. Островський, не від світу цього.

Основна ознака відмінності між класами - їх місце в суспільному виробництві, а отже, їх ставлення до засобів виробництва. Ленін, Вульгарний соціалізм і народництво, воскрешає соціалістами-революціонерами.

наказав венцових взяти на облік усіх, хто колись теслював, столярував і взагалі був причетний до будівництва або лісозаготівлях. Чаковский, У нас уже ранок.

Взаємний зв'язок, залежність різних величин, предметів, явищ, співвідношення між чимось л.

Питання про відношення мислення до буття.

Критика творів Пушкіна в цьому журналі --- намагалася визначити ставлення кожного нового твору до колишніх. Чернишевський, Первомайскненія Пушкіна.

Якщо взяти готівкову масу каторжних за все час її перебування острові, то ставлення бігали в різний час до загального складу виразиться не менше як в 60%. Чехов, Острів Сахалін.

У Кончаловського чарка - мальовниче відчуття. Ми дізнаємося цю чарку не завдяки точності передачі її конструкції, а завдяки точності колірних відносин. Л. Мочалов, Неповторність таланту.

Приватне, що отримується від ділення одного числа на інше, а також запис відповідного дії.

Рівність двох відношень.

Ділова папір, що посилається офіційній особі, установі.

Кілька занумерованих відносин і приписів полетіло в різні боки. Тургенєв, Історія лейтенанта Ергунова.

- Ми ж друге ставлення до технікуму вам послали, що плани змінилися і ми поки обходимося своїми силами. Шефнер, Сестра печалі.

► синоніми до ставлення - Словник українських синонімів 2

синоніми до відношення

Схожі статті

  • Ставлення - енциклопедії & словники

    ставлення Див. звістка, положення, наказ щодо, що має відношення, натягнуті відносини ... Словник українських синонімів і схожих за змістом вираженій.- під. ред. Н. Абрамова, М .: українські словники, 1999.

  • Презирство, що таке презирство - малий академічний словник української мови

    презирство - -я, ср.1.Чувство повну зневагу, крайньої неповаги до кого-, чого-Л.О городян він завжди відгукувався з презирством, говорячи, що їх грубе невігластво і сонна тваринне життя здаються йому мерзенними і огидними. Чехов, Палата № 6.Театр, оголюючи перед глядачем мерзенні сутність міщанина, повинен порушувати презирство і огиду до нього. М. Горький, О пьесах.2.Пренебрежітельное ставлення до чого-л.Шаровари червоного дорогого сукна були забруднені дьогтем для свідчення повного до них презирства. Гоголь, Тарас Бульба.- Коли я Новомосковськ або думаю про поодинокі випадки вашої біса хоробрості і презирства до смерті, я відчуваю тремтіння захоплення. Купрін, Штабс-капітан Рибников .. Малий академічний словник української мови

  • Слухач, що це таке слухач

    слухач - СЛУХАЧ, слухача, · чоловік. 1. Той, хто слухає що-небудь (див. Слухати в 1, 3 і 4 · знач.). Звичайний слухач концертів. Стіл для лектора і лави для слухачів. Слухач радіо. Слухачі лекцій. 2. Учень вищого навчального закладу, студент, слухач де-небудь лекції. Слухач вечірніх курсів. Слухач університету. | чий. Хто слухає або слухав чиї-небудь лекції, учень по вищому навчальному закладу. Ломоносов був слухачем знаменитого філософа Вольфа .. Д.Н. Ушаков Великий тлумачний словник сучасної української мови