Структура місцевої адміністрації

· Заступник (заступники) голови, один з яких може бути першим;

· Галузеві структурні підрозділи, що займаються конкретними галузями міського господарства (наприклад, житлово-комунального господарства, культура і т. Д.);

· Територіальні органи, що створюються в районах великих міст або в населених пункт ах, в сукупності становлять міське чи сільське поселення;

· Особливості конкретного муніципального освіти (його величина, щільність населення, особливості організації надання послуг тощо);

· Перелік питань місцевого значення, встановлений для відповідного типу муніципального освіти, інших встановлених в статуті питань, наявність переданих державних повноважень і т.п .;

· Ступінь розвиненості різних форм самоорганізації населення, здатних брати участь у вирішенні питань місцевого значення.

· Доцільність і логіка, чітке розмежування функціональних блоків ;. уникнення дублювання і паралелізму;

· Достатність забезпечення, що передбачає надання структурному підрозділу для належного виконання ним своїх функціональних обов'язків в достатньому обсязі матеріального, правового, інформаційного та інших видів забезпечення;

· Системність і взаємозв'язок з іншими підрозділами, тобто облік при описі функцій структурного підрозділу його взаємозв'язків з іншими структурами;

· Структурування (деталізація), тобто поділ функції структурного підрозділу на функції окремих фахівців, які поставлені їм у вигляді посадових обов'язків;

· Ефективність, що означає досягнення визначеної мети

і рішення задач підрозділу з найменшими витратами; · Недопущення принципу створення структур «під людей»;

· Уніфікований підхід до формування структур і визначення штатної чисельності органів місцевого самоврядування.

Відносно переданих державних повноважень (при їх наявності) представляється, що ці питання можуть курирувати сам глава або його заступник, або спеціальний співробітник (в більших поселеннях).

· По економіці, стратегічного розвитку та муніципальному майну;

з організаційних питань.

Фінансовий відділ є одним з основних учасників бюджетного процесу. До його повноважень належить формування проекту бюджету, участь в підготовці основних документів, необхідних для складання проекту бюджету (реестрарасходних зобов'язань, перспективного фінансового плану іт.п.); виконання бюджету, контроль виконання бюджету і т.п.

Ми виконуємо роботи по Муніципальному управління (вирішуємо завдання, контрольні і т.д.) Виконання в найкоротші терміни за приємними цінами! Заповніть форму нижче, і отримаєте відповідь протягом 30 хвилин.