Суттєвість в аудиті та визначення рівня суттєвості - студопедія

Суттєвими в аудиті сНовомосковскются обставини, які впливають на достовірність бухгалтерської (фінансової) звітності аудируемого особи.

Рівень суттєвості - це граничне значення помилки звітності, починаючи з якого кваліфікований користувач з великим ступенем ймовірності перестане бути в змозі робити на її основі правильні висновки і приймати правильні економічні рішення.

Істотність повинна розглядатися в два етапи:

1) При плануванні аудиторських процедур аудитор встановлює попередній рівень суттєвості.

2) На завершальній стадії аудиту - при формуванні аудиторського думки - проводиться уточнення рівня суттєвості з урахуванням якісних спотворень.

Вибір критерію суттєвості є найбільш важким рішенням, оскільки стандарти аудиторської діяльності не встановлюють конкретного порядку обчислення розміру суттєвості. Проте, на практиці аудитор повинен вирішити, яку суму буде суттєвою для фінансової звітності клієнта. У загальному випадку відбір критеріїв суттєвості повинен бути заснований на наступних принципах:

1. Принцип відносності. Абсолютна сума, наприклад, 500000 рублів, для всіх компаній не може бути застосована. Тому принципи суттєвості повинні бути відносними на якійсь основі.

2. Принцип базового показника. Аудитору необхідно визначити базові показники, які будутосновой для розрахунку рівня суттєвості. Вибір конкретних показників залежить від характеру, масштабу і умов бізнесу клієнта. Також на вибір впливають результати фінансової діяльності компанії, коло можливих користувачів фінансової звітності та інші фактори. Найчастіше таким показниками, відбираються на стадії планування аудиту, є:

1) прибуток до оподаткування;

2) обсяг виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);

3) середньорічна величина активів балансу;

4) середньорічна величина власного капіталу;

5) сума витрат організації за період.

Як правило, рівень суттєвості розраховується шляхом множення процентної частки на значення обраного показника. Стандарти аудиту не встановлюють прямих вимог до розміру процентної частки для розрахунку суттєвості. Тому на практиці багато аудиторів в якості основи беруть 2-10% від обраного показника. Конкретний відсоток більшою мірою залежить від масштабу компанії.

Процентні частки повинні бути визначені внутрішньою інструкцією аудиторської організації і застосовуватися на постійній основі. Найчастіше вони становлять:

- 5% від прибутку до оподаткування;

- 2% від суми активів;

- 5-10% від власного капіталу;

- 2% від суми витрат.

Методика розрахунку рівня суттєвості:

1. Визначення базових показників для розрахунку рівня суттєвості і заповнення табл. 3.5.

Визначення значень, що застосовуються для знаходження рівня суттєвості

Найменування базового показника

Значення базового показника, т.р.

Відсоткова частка, що застосовується для знаходження УС,%

Значення, що застосовується для знаходження УС, т.р.

2. Розрахунок середнього арифметичного з значень, що застосовуються для знаходження рівня суттєвості (1599 т.р.)

3. Розрахунок відносних відхилень максимального і мінімального значень від середнього арифметичного ():

4. Виключення з розрахунків показника, значно відхиляється від середнього арифметичного (більш ніж на 30%). Якщо і максимальне, і мінімальне значення відхиляються значно, то відкинути можна обидва.

У нашому прикладі мінімальне значення - прибуток до оподаткування - відхиляється від середнього на 49%, максимальне значення - власний капітал - відхиляється від середнього на 77%.

Таким чином, обидва значення відхиляються від середнього значно (49> 30 і 77> 30). Приймаємо рішення відкинути їх.

5. Розрахунок нового середнього арифметичного з решти значень (1290 т.р.)

6. Отримане значення допускається округлити до цілого круглого числа, але не більше ніж на 20%. Це і буде єдиний рівень суттєвості: ЕУС = 1500 т.р.

Величина єдиного рівня суттєвості говорить про те, що якщо аудитор в процесі перевірки виявить спотворення, що перевищують її, то дані спотворення є суттєвими для звітності, внаслідок чого звітність є недостовірною, тобто зовнішні користувачі на її основі не зможу приймати обгрунтовані економічні рішення і робити правильні висновки. У розглянутому прикладі спотворення в рамках 1500 т.р. є несуттєвими, що не впливають на достовірність звітності.

Після визначення єдиного рівня суттєвості аудитору необхідно розподілити його на значущі статті балансу і тим самим визначити, яка величина спотворення буде суттєвою при перевірці конкретних ділянок обліку. Один з методів розподілу рівня суттєвості - пропорційно питомій вазі конкретної статті балансу.

Схожі статті

  • Суттєвість в аудиті

    Суттєвість в аудиті Суттєвість в аудиті - це ймовірність того, що застосовувані аудиторські процедури дозволяють визначити наявність помилки у звітності економічного суб'єкта і

  • Показники рівня життя - студопедія

    Показники рівня життя Чотири рівня життя населення: достаток (користування благами, що забезпечують всебічний розвиток людини); середній клас (раціональне споживання по науково

  • Визначення ринку праці - студопедія

    Визначення ринку праці на сучасному етапі розвитку економіки ринок праці представляє собою систему суспільних відносин, що відображають рівень розвитку і досягнутий на даний період баланс