Технічна специфікація в державних закупівлях, поради юристів

Що повинна містити технічна специфікація закуповуваних робіт?

У даній технічної специфікації організатор державних закупівель повинен дати повний опис і необхідні технічні та якісні характеристики закуповуваних робіт, включаючи необхідні специфікації, плани, креслення, ескізи і вказувати міжнародні або внутрішні стандарти, яким повинні відповідати виконувані роботи, термін гарантії.

При необхідності повинні бути зроблені посилання на відповідну нормативно-технічну документацію.

Також в даній технічної специфікації організатор державних закупівель повинен дати короткий опис будівельного майданчика, географічних, інженерно-геологічних та інших особливих природних умов, наявність інфраструктури і комунікацій, опис місцевих ресурсів, систему стандартів і технічних нормативів і повинен вказати повний склад об'єкта, вимоги щодо інженерного підготовці території, технології виробництва та обладнання, інженерного забезпечення, що використовуються, і конструкціям, оснащенню об'єкта і т.п. виключають розбіжності при введенні об'єкта в експлуатацію.

Конкурсна документація також повинна містити проектно-кошторисну документацію (у разі закупівель будівельних робіт).

Згідно з пунктом 52 зазначених Правил технічна частина заявки на участь в конкурсі повинна бути в прошитому вигляді, з пронумерованими сторінками, остання сторінка, завірена підписом та печаткою потенційного постачальника (для фізичної особи, якщо така є).

Проектно-кошторисна документація, як «основа» при закупівлі робіт

Згідно з пунктом 1 статті 60 Закону Республіки Казахстан "Про архітектурну, містобудівної та будівельної діяльності" будівництво (реконструкція, реставрація, розширення, технічне переозброєння, модернізацію, капітальний ремонт) об'єктів і їх комплексів, а також прокладка комунікацій, інженерна підготовка території, благоустрій та озеленення здійснюються за проектною (проектно-кошторисної) документації.

Підпунктом 2) пункту 2 статті 17 Закону Республіки Казахстан "Про державні закупівлі" та підпункту 4 пункту 22 вищезазначених Правил передбачено, що конкурсна документація повинна містити опис і необхідні технічні, якісні та експлуатаційні характеристики закуповуваних товарів, робіт, послуг, включаючи затверджену в установленому порядку проектно-кошторисну документацію, технічні специфікації, а при необхідності з зазначенням нормативно-технічної документації. При державних закупівлях підрядних робіт на будівництво, реконструкцію, технічне переозброєння і капітальний ремонт будівель і споруд виробничого та житлово-цивільного призначення, а також інших об'ємних, площинних або лінійних об'єктів конкурсна документація також повинна містити проектно-кошторисної документації.

У разі, визначення єдиного організатора державних закупівель замовники відповідно до пункту 17 зазначених Правил представляють організатору конкурсу у встановлений ним термін проектно-кошторисну документацію на будівництво об'єкта при закупівлі будівельних робіт, а також невідкладно інформують єдиного організатора конкурсу про всі зміни в цій інформації.

Проектно-кошторисна документація / робочі креслення згідно з пунктом 4 Додатка 5 "Типовий договір про державні закупівлі робіт" до Типової конкурсній документації є невід'ємною частиною даного договору. У пункті 15 цього договору зазначено, що Замовник передає Підряднику проектно-кошторисну документацію на будівництво (ремонт, реконструкцію) об'єкта.

При проведенні конкурсу з державних закупівель на умови будівництва "під ключ", дана умова обов'язково повинно бути обумовлено в даному Договорі.

Але підпунктом 2 пункту 87-1 і 87-2 Правил передбачено, що заявка на участь в конкурсі може бути визначена не відповідає вимогам конкурсної документації за винятком випадків подання постачальником технічної специфікації з більш кращими технічними, якісними і експлуатаційними характеристиками.

  • представлена ​​постачальником технічна специфікація містить більш кращі технічні, якісні та експлуатаційні характеристики;
  • постачальник в обгрунтування своїх представлених технічних характеристик має проектно-кошторисну документацію, що пройшла державну експертизу.

При цьому пропонуючи більш кращі технічні, якісні та експлуатаційні характеристики постачальнику необхідно враховувати вимоги підпункту 2) пункту 111 Правил, де передбачено, що конкурсна комісія має право відхилити конкурсні цінові пропозиції учасників конкурсу, що перевищують суму, виділену для здійснення даних державних закупівель товарів, робіт, послуг способом конкурсу.

Затвердження проектної документації і видача дозволів на виконання будівельно-монтажних робіт без позитивного висновку державної експертизи щодо об'єктів, що зводяться за рахунок або за участю державних інвестицій, не допускаються, за винятком випадків, передбачених пунктами 2 і 3 статті 64 Закону РК «Про архітектурну, містобудівної і будівельної діяльності ».

Юридична фірма "De Facto"

Технічна специфікація в державних закупівлях, поради юристів

Схожі статті