Термін житловий фонд - поняття і визначення, що таке

Житловий фонд - це сукупність всіх житлових приміщень. знаходяться на території Укаїни.

Залежно від форми власності житловий фонд поділяється на:

1) приватний житловий фонд - сукупність житлових приміщень, що перебувають у власності громадян і у власності юридичних осіб;

2) державний житловий фонд - сукупність житлових приміщень, що належать на праві власності Укаїни (житловий фонд Укаїни), і житлових приміщень, що належать на праві власності суб'єктам Укаїни (житловий фонд суб'єктів Укаїни);

3) муніципальний житловий фонд - сукупність житлових приміщень, що належать на праві власності муніципальних утворень.

Залежно від цілей використання житловий фонд поділяється на:

3) індивідуальний житловий фонд - сукупність житлових приміщень приватного житлового фонду, які використовуються громадянами - власниками таких приміщень для свого проживання, проживання членів своєї сім'ї та (або) проживання інших громадян на умовах безоплатного користування, а також юридичними особами - власниками таких приміщень для проживання громадян на зазначених умовах користування;

4) житловий фонд комерційного використання - сукупність житлових приміщень, які використовуються власниками таких приміщень для проживання громадян на умовах возмездного користування, надані громадянам за іншими договорами, надані власниками таких приміщень особам у володіння і (або) у користування. Житловий фонд підлягає державному обліку в порядку, встановленому Урядом Укаїни.

Житловий фонд - сукупність всіх житлових приміщення незалежно від форм власності, включаючи житлові будинки. спеціалізовані будинки (гуртожитки. готелі-притулки, будинки маневреного фонду, житлові приміщення з фондів житла для тимчасового поселення змушених переселенців та осіб, визнаних біженцями, житлові приміщення з фонду житла для тимчасового поселення громадян, які втратили житло внаслідок звернення стягнення на житлове приміщення. яке придбано за рахунок кредитів банку або іншої кредитної організації або коштів цільової позики, наданого юридичною особою на придбання житла, і закладено в забезпечення повернення кредиту або цільово про позики, спеціальні будинки для одиноких та престарілих, будинки-інтернати для інвалідів, ветеранів та інші), квартири, службові житлові приміщення, інші житлові приміщення в інших будівлях, придатні для проживання.

Джерело. Дане визначення житловий фонд дано в законі України "Про основи федеральної житлової політики".

Житло на нашому сайті

Схожі статті