Терміни міжнародних відносин застосування

Терміни міжнародних валютних кредитних відносин за останнє сторіччя піддалися корінному переосмисленню мінімум два рази:

«Золотий пул» - термін, що позначає систему міжнародних відносин в кредитно-фінансовій сфері, укладених в 1961 році між провідними індустріальними державами Заходу, що означає певний обсяг інтервенцій золота на Лондонській валютно-фінансовій біржі, які були необхідні при використанні золотого стандарту.

Класифікація та специфіка міжнародних термінів

Терміни, що використовуються в практиці міжнародних відносин досить великі, і можуть бути розділені на:

  • міжнародно-правові, використовувані при укладанні міждержавних договорів;
  • кредитно-фінансові, які можуть бути міждержавними, використовуваними на рівні урядів;
  • приватні, якими використовуються в повсякденній практиці при оформленні договорів окремими фінансово-кредитними структурами.

При цьому важливість термінології відіграє важливу роль не тільки в відношенні змісту договору, а й впливає на його зміст в залежності від осіб уклали угоду і гарантів, які забезпечують його виконання. Характерним прикладом може служити суперечка між Україною і Україною з приводу трьохмільярдного боргу, який широко обговорюється в світовій пресі. Сам термін «суверенний» ніяк не співвідноситься з поняттям «комерційний», бо суверенність має на увазі незалежність держави в прийнятті рішень. На комерційний же борг можуть впливати інші чинники, що не залежать від підписантів документа. Отже, і механізми вирішення міжнародного спору можуть бути різними.

Ще більше непорозуміння може волати нечітко оформлена термінологія або неавтентичність перекладу на різні мови одного і того ж документа. Всі говорять про досягнуті домовленості між колишнім Радянським Союзом і США про нерозповсюдження юрисдикції НАТО на країни колишнього СРСР, які стали через недалекоглядність М. С. Горбачова незалежними державами. Саме «нове мислення» - як термін міжнародних відносин, ввів в правову практику перший і останній Президент СРСР, не розуміючи до яких наслідків абсолютна свобода мислення шизофренічного суспільства може привести. Тим більше що у Р. Рейгана було своє «нове мислення» в корені суперечать з поданням про нього у тодішніх керівників: Л. Брежнєва, Ю. Андропова, К. Черненко.

Терміни міжнародних відносин застосування
Терміни міжнародного права

Ще більш вільно обходився з міжнародними термінами перший Президент Укаїни Б. Н. Єльцин. Чи не розуміється суті терміна «суверенітет» він запропонував українським автономій набирати його «скільки понесуть».

Навіть таке слово як «договір» має в міжнародній практиці велике значення. У чому відмінність «Пакту Молотова - Ріббентропа», Мюнхенського договору (змови) або Ялтинського і Потсдамского угод?

Всі три угоди були оформлені відповідно до чинних в той історичний період міжнародними правовими нормами і переслідувачі одну мету - переділ Європи. Однак перший документ сприймається світовою спільнотою негативно, другий - індиферентно, а про наповненість і правовому значенні останніх намагаються не згадувати.

Схожі статті