Тратта - значення слова тратта в словнику української мови

Письмовий наказ кредитора (трасанта (drawer)) боржника (трасату (drawee)) сплатити певну суму третій особі.

- письмовий наказ однієї особи (кредитора) іншій (позичальнику) про сплату певної суми третій особі або пред'явнику.

(Іт tratta) -один з основних розрахункових документів (в тому числі і в зовнішній торгівлі), що представляє собою безумовний письмовий наказ векселедержателя (трасанта) платнику (трасату) про сплату зазначеної у векселі суми грошей третій особі (ремітенту) в зазначений термін. Трасант може бути одночасно і ремитентом. Перекладної вексель виписується (виставляється) і підписують не боржником, а кредитором. Зазвичай продавець є боржником по відношенню до банку і кредитором щодо покупця. Тому за допомогою переказного векселя він переводить боргова вимога на третю особу (банк). Т. - строго формальний документ з обов'язковими ознаками: найменування векселя в тексті документа, безумовний наказ про платіж, найменування платника, вказівку терміну платежу, місця платежу, найменування особи, якій чи за наказом якої платіж має бути здійснений, дата і місце складання векселя, підпис векселедержателя; відсутність якої-небудь ознаки позбавляє документ сили векселя.

(Іт tratta) -один з основних розрахункових документів (в тому числі і в зовнішній торгівлі), що представляє собою безумовний письмовий наказ векселедержателя (трасанта) платнику (трасату) про сплату зазначеної у векселі суми грошей третій особі (ремітенту) в зазначений термін. Трасант може бути одночасно і ремитентом. Перекладної вексель виписується (виставляється) і підписують не боржником, а кредитором. Зазвичай продавець є боржником по відношенню до банку і кредитором щодо покупця. Тому за допомогою переказного векселя він переводить боргова вимога на третю особу (банк). Т. - строго формальний документ з обов'язковими ознаками: найменування векселя в тексті документа, безумовний наказ про платіж. найменування платника, вказівку терміну платежу, місця платежу, найменування особи, якій чи за наказом якої платіж має бути здійснений, дата і місце складання векселя, підпис векселедержателя; відсутність якої-небудь ознаки позбавляє документ сили векселя.

англ. acceptance draft форма надання банківського кредиту імпортеру шляхом відкриття акредитива у зовнішній торгівлі.

англ. acceptance draft форма надання банківського кредиту імпортеру шляхом відкриття акредитива у зовнішній торгівлі.

тратта, що виставляється банком або від його імені. Т.б. не може бути повернута без оплати і оплачується за пред'явленням.

тратта, що виставляється банком або від його імені. Т.б. не може бути повернута без оплати і оплачується за пред'явленням.

(Banker' draft) перекладний вексель, виставлений самим банком або від його імені та оплачується по пред'явленні. За ступенем ліквідності прирівнюється до готівки. Часто використовується в міжнародній торгівлі. Експортер, який одержує Т.6. може отримати по ній гроші в місцевій філії транснаціонального банку.

- вексель перекладний. який оплачується за пред'явленням; виставляється самим банком або від його імені; прирівнюється до готівковим грошовим коштам і не може бути повернутий без оплати. Часто використовується в зовнішній торгівлі.

тратта з додатком товарних документів.

тратта з додатком товарних документів.

Схожі статті