Умови відбору записів - студопедія

Умови відбору записів можуть задаватися для одного або декількох полів в рядку «Условие отбора» бланка запиту. Умовою відбору є вираз, який складається з, операторів порівняння і операндів.

Як операнди можуть використовуватися: літерали, константи, ідентифікатори (посилання).

Літералами є конкретні значення, сприймаються Access так, як вони записані. Як литералов можуть бути використані числа, рядкові значення, дати. Наприклад, якщо в запит, створений за таблиці «Студенти» в поле «Прізвище» ввести, наприклад, «Андрєєв», то результатом запиту будуть вибрані відомості про студентів з таким прізвищем. (Рис. 2.27).

Мал. 2.27 Застосування літерал в запиті на вибірку

Константами є не змінні значення, які визначені в Access, наприклад, Істина (True), Брехня (False), Порожні записи (Null), Чи не порожні записи (Not null).

Мал. 2.28 Застосування константи «Null» в конструкторі запитів

Мал. 2.29 Застосування константи «Not null» в конструкторі запитів

Умови відбору записів - студопедія


Операторами порівняння і логічними операторами, використання яких допускається в умовах відбору, є: =, <,>, о, <=,>=, Between, In. Like. And, Or, Not. Вони визначають операцію над одним або декількома операндами. Якщо вираз в умови відбору не містить оператора, то за замовчуванням використовується оператор «дорівнює». Одне і те ж умова може бути задано за допомогою різних операторів. Умови відбору, задані для різних полів в одному рядку, зв'язуються за замовчуванням за допомогою логічної операції "І" (тобто виконуються одночасно) (Рис. 2.30), задані в різних рядках - за допомогою логічної операції "АБО" (т. е. виконується хоча б одне з них) (Рис. 2.31). Наприклад: для вибору студентів, які отримали оцінку «5» можна створити запит, в якому умови виконуються одночасно:

Мал. 2.30 Умови відбору для двох полів, пов'язані логічною операцією «І» (виконуються одночасно)

Для вибору «двієчників» (виконується хоча б одна з умов):

Умови відбору записів - студопедія


Мал. 2.31 Умови відбору для трьох полів, пов'язані логічною операцією «АБО» (виконується хоча б одне з них)

Можна так само використовувати комбінацію операторів.

Оператор Between дозволяє задати інтервал для числового значення і так-ти. Наприклад: для таблиці «Товари» треба вибрати ті, ціна яких знаходиться в межах від 100 до 300 руб.

Схожі статті

  • умови відбору

    Умови відбору При створенні запитів важливо правильно сформулювати умови відбору записів з БД. У MS Access доступні наступні можливості: · простий критерій вибірки; · Точне розбіжність

  • Різниця між процедурами і функціями - студопедія

    Різниця між процедурами і функціями Функції - це процедури особливого характеру, результатом роботи яких є деяке значення, подібне змінної. Функція, як і процедура, може