Відключення режиму «anti hi jack, інструкція з експлуатації sheriff zx-1090, сторінка 29

Відключення режиму «anti hi jack, інструкція з експлуатації sheriff zx-1090, сторінка 29

Відключення пасивної блоКонстантіновкакі двигуна

Якщо запалювання включене, на мить натисніть на кнопку зняття системи з охорони - це
відмінить дію функції пасивної блоКонстантіновкакі двигуна.

Якщо передавач несправний або втрачений, вимкніть систему за допомогою кнопки «Valet» або
за допомогою запровадження персонального коду. Зверніть увагу на те, що якщо система не буде від
Ключ протягом 20 сек після включення запалення, включиться режим тривоги.

Якщо активована функція «Турботаймер», система затримає включення блокує ланцюга
на час роботи турботаймера, забезпечуючи роботу двигуна без ключа запалювання. за оконча
ванні часу роботи турботаймера і закінчення 20 сек, включаться всі блокуючі ланцюга в режи
ме «Пасивна блоКонстантіновкака двигуна».

Режим «Anti Hi Jack» (захист від викрадення і захоплення автомобіля)

Дана система дозволяє використовувати два незалежних або одночасних варіанту включення
функції «Anti Hi Jack».
Дистанційне включення функції «Anti Hi Jack» за допомогою брелока передавача.

1. Увімкніть запалювання або заведіть двигун.
2. Одночасно натисніть і утримуйте кнопки 1 і 2 (див. Рис. 1) до появи підтверджує

сигналу у вигляді трьох спалахів габаритних вогнів.

3. Відпустити кнопки брелока.
4. Чи включається 20 секундна затримка.
5. Протягом наступних 20 сек система починає подавати короткі звукові сигнали і періоді

че скі включати блокують ланцюга.

6. Разом: після 40 секундної затримки включається режим тривоги (звукова і світлова сигналі

7. Постійно включаються всі блокуючі ланцюга, що призводять до повної зупинки двигуна.

Функції «Anti Hi Jack» за включенні запалення (IGN), лінії «Stop», спрацьовування основної зони
датчика 2 (переміщень) (програмовані функції F19.2, F19.3, F20.2) працюють таким чином:

1. Функція виключена, активується при кожному включенні запалювання,
2. Активується при кожному включенні запалення і наступним спрацьовуванні кінцевого

вимикача педалі гальма «Stop» (+). Далі, перезапускается при кожному відкритті / закритому
вання дверей.

3. Активується при кожному включенні запалення і спрацьовування датчика 2. Далі, перезапуску

ється при кожному відкритті / закриванні дверей.

Після того як включена тривожна сигналізація в режимі «Anti Hi Jack», звукова та світлова сиг
налізації працюватимуть до повного розряду акумулятора автомобіля. Відключення системи в ре
жимі «Anti Hi Jack» можливо тільки за допомогою кнопки «Valet» в режимі простого натискання кноп
ки «Valet» або за допомогою введення секретного коду.

Відключення режиму «Anti Hi Jack»

Відключення функції «Anti Hi Jack» протягом 40 сек після її включення (т. Е. Протягом попередь
ного циклу, до включення сирени, габаритних вогнів і ланцюгів блоКонстантіновкакі двигуна) виробляє
ся одноразовим натисканням на кнопковий вимикач «Valet».