Визначення зон впливу крана - студопедія

При організації будівельного майданчика і розміщенні будівельних машин при проектуванні будгенплану (далі СГП), слід установлювати небезпечні людей зони, в межах яких постійно діють і потенційно можуть діяти небезпечні виробничі фактори.

До цих зон, пов'язаних з роботою монтажних і вантажопідіймальних робіт, відносяться місця, над якими відбувається переміщення вантажів кранами. Ця зона відгороджується захисними огородженнями, призначеними для запобігання ненавмисному доступу людей в зону.

До зон потенційно діючих небезпечних факторів відносяться ділянки території поблизу споруджуваного будинку, поверхи, яруси будівель в одній захватці, над якими відбувається монтаж конструкцій. Ця зона відгороджується сигнальними огорожами.

З метою створення умов безпечного ведення робіт діючі нормативи передбачають різні зони:

б) зону обслуговування краном

в) небезпечну зону роботи крана

г) небезпечну зону шляхів

д) зону роботи підйомника

е) небезпечну зону доріг

ж) небезпечну зону монтажу конструкцій

Поздовжня прив'язка підкранових колій.

Для визначення крайніх стоянок крана послідовно проводять зарубки на осі пересування крана в наступному порядку: з крайніх кутів зовнішнього габариту будівлі зі сторони протилежної баштовому крану, розчином циркуля відповідним максимальному робочому вильоту стріли крана (рис. 10.3 а); з середини внутрішнього контуру будівлі розчином циркуля відповідним мінімального вильоту стріли крану (ріс.10.3б); з центра ваги найбільш тяжких документів розчином циркуля, відповідним певному вильоту стріли згідно вантажною характеристикою крана (ріс.10.3в). Крайні зарубки визначають положення центра крана в крайньому положенні (ріс.10.3г) і показують положення найважчих елементів.

За знайденими крайнім стоянках крана згідно (ріс.10.3д) визначають довжину підкранових колій.

lкр - відстань між крайніми стоянками, м (визначається за кресленням)

Hкр - база крана (визна. За довідником)

lторм - величина торм. шляху крана (1,5м)

lтуп - відстань від кінця рейки до тупиків (0,5м)

Визначається довжину підкранових колій коректують убік збільшення з урахуванням кратності довжини полузвена, тобто 6,25м.

Визначення зон впливу крана - студопедія
Визначення зон впливу крана - студопедія

Визначення зон впливу крана - студопедія
Визначення зон впливу крана - студопедія

Визначення зон впливу крана - студопедія

Мал. 3. Розрахунок і позначення підкранових колій на будгенпланом:

а - визначення крайніх стоянок з умови максимального робочого вильоту стріли; б - оп-ределение крайніх стоянок з умови мінімального вильоту стріли; в - визначення крайніх стоянок з умови необхідного вильоту стріли; г - визначення крайніх стоянок крана; д-визначення мінімальної довжини підкранових колій; е - прив'язка підкранових колій; 1 крайні стоянки крана; 2 - прив'язка крайней стоянки до осі будівлі; 3 - контрольний вантаж; 4 - кінець рейки; 5 - місце установки тупика; 6-база крана

Мінімально допустима довжина підкранових колій відповідно до правил Держгіртехнагляду становить дві ланки (25 м). Таким чином, прийнята довжина шляхів повинна відповідати следующе-му умові:

де 6,25 - довжина одного полузвена підкранових колій, м; NЗВ - кількість полузвеньев.

У разі необхідності установки крана на одній ланці, т. Е. На приколі, ланка має бути укладено на жорсткій основі, що виключає просідання підкранових колій. Такою підставою можуть служити збірні фундаментні блоки або спеціальні збірні конструкції.

Монтажної зоною називають простір, де можливо паде-ня вантажу при установці і закріпленні елементів. Згідно СНиП III-4-80 ця зона є потенційно небезпечною. Вона дорівнює контуру будівлі плюс 7 м при висоті будівлі до 20 м, плюс 10 м при висоті 120м. На будгенпланом зону позначають пунктирною лінією (рис.4, а), а на місцевості - добре видимими запобіжник-ними написами або знаками. У цій зоні можна розміщувати толь-ко монтажний механізм, включаючи місце, обмежене огорожа СБ-му підкранових путей. Складувати матеріали тут не можна. Для проходу людей в будівлю призначають певні місця, обо-значення на СДП, з фасаду будівлі, протилежної установці крана. Місця проходів до будинку через монтажну зону постачають навісами.

Визначення зон впливу крана - студопедія

Рис.4 Визначення необхідних зон при зведенні надземної частини будівель баштовим або рейковим стріловим краном:

а - монтажної зони; б - зоною обслуговування баштового крана; в - зони переміщення вантажу; г - зони роботи витягу

Зоною обслуговування краном, або робочою зоною крана, називаються вають простір, що знаходиться в межах лінії, описуваної гаком крани. Визначається для баштових кранів шляхом нанесе-ня на план з крайніх стоянок півколо радіусом, соот-ветствующим максимально необхідного для роботи вильоту стріли, і з'єднання їх прямими потовщеними лініями (рис. 4, б).

Для стрілових кранів зону обслуговування визначають так само, як і для баштового крана, т. Е. Радіусом, відповідним максимальному робочому вильоту стріли крана, але показують інакше-за Окремим стоянках.

Небезпечною зоною роботи крана Rоп називають простір, де можливе падіння вантажу при його переміщенні з урахуванням ймовірного розсіювання при падінні.

Для баштових кранів кордон небезпечної зони роботи Roп оп-чати по формулі:

де Rмакс - максимальний робочий виліт стріли крана, м; 0,5lмакс - половина довжини найбільшого переміщуваного вантажу, м; lбез - додаткове відстань для безпечної роботи, устанав-ється відповідно до СНиП (табл. 10,7). Остання з-ставлять lбез викликана можливим розсіюванням вантажу в разі падіння внаслідок розгойдування його на гаку під динамічними впливами рухів крана і сили тиску вітру і залежить від висоти підйому вантажу.

Межі небезпечних зон, в межах яких можливе возникно-вение небезпеки в зв'язку з падінням предметів, встановлюються відповідно до табл.10,7.

Таблиця 10,7 Межі небезпечної зони

Висота можливого падіння предмета, м

Поблизу переміщення вантажів (від горизонтальної проекції траєкторії максимальних габаритів вантажу, що переміщується машинами), м

Поблизу будівлі, що будується або споруди (від його зовнішнього периметра), м

До 20 Понад 20 до 70 Понад 70 до 120 Понад 120 до 200 Понад 200 до 300 Понад 300 до 450

На рис. 10.6 дані схеми, що пояснюють призначення і розрахунок зон для баштового або стрілового рейкового кранів, а на рис. 10.7 така ж схема для стрілового крана, не обладнаного устройст-вом, що утримує стрілу від падіння.

Визначення зон впливу крана - студопедія

Мал. 5. Схема призначення та розрахунку зон баштового крана:

1 - знак по техніці безпеки на кордоні небезпечною зоною (із зазначенням його номера по ГОСТ 12.4.026-76); 2 - вантаж; 3 - вісь підкранових пу-тей; 4 - інвентарна огорожа підкранових колій (із зазначенням його номера по ГОСТу)

Визначення зон впливу крана - студопедія

Мал. 6 Схема призначення та розрахунку зон стрілового крана, не обладнаного пристроєм, який утримує стрілу від падіння: 1 - знак по техніці безпеки на кордоні небезпечної зони з Позначений-ням його номера по ГОСТу; 2 - вантаж; 3 - вісь проходки крана; 4 - пере-Ставне огорожу зони

Схожі статті