Визначення зон впливу монтажних кранів, розрахунок монтажної зони, визначення робочої зони крана,

Розрахунок монтажної зони

Небезпечні зони - зони, в межах яких постійно діють або потенційно можуть діяти небезпечні виробничі фактори (місця, над якими відбувається переміщення вантажів вантажопідйомними кранами).

Монтажна зона - простір, де можливе падіння вантажу при установці і закріпленні елементів.

Монтажну зону визначають по зовнішнім контурам будівлі виходячи з його висоти. У цій зоні розташовують тільки монтажні механізми.

Величина монтажної зони визначається виходячи із висоти будівлі по таблиці 3.1. Висота будинку 50,78 м - ширина монтажної зони - 7 м.

Висота можливого падіння вантажу (предмета), м

Визначення робочої зони крана

Зона, що обслуговується краном або робоча зона - простір, що знаходиться в межах лінії, описуваної гаком крана. Відповідає максимальному робочому вильоту стріли (Lmax).

Зона переміщення вантажу - простір, що знаходиться в межах можливого переміщення вантажу.

Lн.гр. = Lmax.р + 0.5 · Lmax.гр.

де: Lн.гр. - радіус кордону зони переміщення вантажу;

Lmax.р - максимальний робочий виліт стріли;

Lmax.гр. - довжина найбільшого вантажу.

Lн.гр. = 25 + 0,5 х 6 = 28 м.

Визначення зон впливу монтажних кранів, розрахунок монтажної зони, визначення робочої зони крана,
Визначення зон впливу монтажних кранів, розрахунок монтажної зони, визначення робочої зони крана,

Розрахунок небезпечної зони роботи крана

Небезпечна зона роботи крана - простір, де можливе падіння вантажу при переміщенні з урахуванням ймовірного розсіювання при падінні.

Ron = Rmax + 0,5Lmaxгр + Lбез

де Ron - радіус межі небезпечної зони роботи крана, м;

Rmax - максимальний виліт стріли, м;

Lmaxгр - довжина найбільшого вантажу, м;

Lбез - додаткове відстань для безпечної роботи. м. Визначається за таблицею 3.1. в залежності від висоти будівлі.

Ron = 25 + 0,5 x 6 + 10 = 38 м.

Визначення зон впливу монтажних кранів, розрахунок монтажної зони, визначення робочої зони крана,
Визначення зон впливу монтажних кранів, розрахунок монтажної зони, визначення робочої зони крана,

Небезпечна зона підкранових колій - простір між гаражами інвентарного огорожі підкранових колій.

Вимоги щодо обмеження небезпечних зон

На межі небезпечної зони, в місцях можливого проходу людей, встановлюється знак, що попереджає про роботу крана.

Мал. 3.4.1 Знак, що попереджає про роботу крана

При будівництві об'єктів із застосуванням вантажопідіймальних кранів, коли в небезпечні зони, розташовані поблизу споруджуваних будинків, а також місць переміщення вантажів кранами потрапляють транспортні або пішохідні шляхи, роботи слід виконувати відповідно до ПОС і ППР, що містять вирішення наступних питань, для забезпечення безпеки людей:

- Місця знаходження контрольних вантажів баштових кранів для мінімального і максимального вильоту розташовують за огорожею кранового шляху;

- Місця прийому розчину і бетонної суміші на будівельному майданчику повинні мати тверде покриття;

- Застосування засобів для штучного обмеження зони роботи баштових кранів;

- Пішохідний перехід уздовж захисної огорожі повинен мати козирок, суцільну обшивку зі сторони будівлі, що будується і розташований від нього не найближче двох метрів;

- Швидкість повороту стріли крана в бік кордону робочої зони повинна бути обмежена до мінімальної при відстані від переміщуваного вантажу до межі зони менше семи метрів;

- Небезпечна зона ділянки виробництва робіт передбачається позначати стрічкою червоно-білого кольору;

- Максимальна висота переміщення вантажу повинна бути нижче захисної огорожі не менше ніж на 0,5 м, а висота захисної огорожі повинна бути не менше 3 м від рівня монтажного горизонту;

- На межі небезпечної зони і місцях можливого проходу людей (дороги і пішохідні доріжки) встановлюються знаки, що попереджають про роботу крана;

- Головною умовою будівництва примикають будівель без відселення людей і зупинки виробництва у існуючих будівлях є виключення можливості утворення небезпечних зон в місцях перебування людей (в тому числі при максимальній висоті підйому або вильоті) за рахунок розробки відповідних технічних заходів (примусове обмеження повороту стріли, вильоту або висоти підйому, пристрій захисних огороджень, а також інших заходів);

Кранівник зобов'язаний не менше ніж за 1 м до попереджувального знаку знизити швидкість переміщення вантажу до мінімальної і далі переміщати груз на цій швидкості короткими повторними включеннями.

Схожі статті

  • Визначення зон впливу крана - студопедія

    Визначення зон впливу крана При організації будівельного майданчика і розміщенні будівельних машин при проектуванні будгенплану (далі СГП), слід встановлювати небезпечні для людей зони, в