Звільнення після закінчення чергової відпустки

Шановний Віталію Вікторовичу!

Згідно зі статтею 80 Трудового кодексу Укаїни (далі по тексту - ТК РФ), працівник має право розірвати трудовий договір, попередивши про це роботодавця в письмовій формі не пізніше ніж за два тижні, якщо інший термін не встановлено ТК Україна або іншим федеральним законом.
Протягом зазначеного строку починається наступного дня після отримання працедавцем заяви працівника про звільнення.
За угодою між працівником і роботодавцем трудовий договір може бути розірваний і до закінчення строку попередження про звільнення.

У випадках, коли заява працівника про звільнення за його ініціативою (за власним бажанням) обумовлена ​​неможливістю продовження їм роботи (зарахування в навчальний заклад, вихід на пенсію та інші випадки), а також у випадках встановленого порушення роботодавцем трудового законодавства та інших нормативних правових актів, містять норми трудового права, локальних нормативних актів, умов колективного договору, угоди або трудового договору роботодавець зобов'язаний розірвати трудовий договір у строк, зазначений у з явищі працівника.

До закінчення строку попередження про звільнення працівник має право в будь-який час відкликати свою заяву. Звільнення в цьому випадку не проводиться, якщо на його місце не запрошений у письмовій формі інший працівник, якому відповідно до цього Кодексу та іншими федеральними законами не може бути відмовлено в укладенні трудового договору.

Після закінчення строку попередження про звільнення працівник має право припинити роботу. В останній день роботи роботодавець зобов'язаний видати працівникові трудову книжку, інші документи, пов'язані з роботою, за письмовою заявою працівника і провести з ним остаточний розрахунок.

Якщо після закінчення строку попередження про звільнення трудовий договір не був розірваний і працівник не наполягає на звільненні, то дія трудового договору продовжується.

Зауважимо, що основна мета попередження про звільнення - надати роботодавцю можливість підібрати на місце працівника, який звільняється нового працівника. При попередженні про звільнення не має значення: перебуваєте Ви на роботі або у відпустці; весь час, починаючи з дня, наступного за днем ​​подання заяви про звільнення, зараховується в строк попередження про звільнення.

Якщо з дня подачі Вами заяви про звільнення і до дня закінчення відпустки двотижневий строк не закінчиться, Ви зобов'язані будете відпрацювати дні, що залишилися до закінчення строку попередження.

 • Звільнення в період знаходження на лікуванні
 • Скорочення чисельності працівників
 • Звільнення після закінчення чергової відпустки
 • Відпустка на період арешту працівника
 • Право на пільги
 • Звільнення за власним бажанням у період відпустки
 • Індексація заробітної плати
 • оформлення інстранних громадян
 • розірвання трудових договорів з інстранних громадянами
 • Чи можливе суміщення страхової та оціночної деят-ти?
 • Мої права при скорочення штатів

  ТЕМИ ON-LINE КОНСУЛЬТАЦІЙ

 • Конституційне право
 • Реєстрація юридичних осіб
 • Реорганізація юридичних осіб
 • Об'єднання юридичних осіб
 • Малі та середні підприємства
 • ліцензування
 • спадкове право
 • Міжнародне приватне право
 • Інтелектуальна і промислова власність
 • Судові спори, з цивільних правовідносин
 •